Bảng mã lỗi biến tần ABB ACH 580

Mã lỗi Mô tả Nguyên nhân Cách khắc phục
1080 Backup/Restore timeout Bảng điều khiển hoặc công cụ PC không kết nối được với biến tần khi sao lưu được thực hiện hoặc khôi phục. Yêu cầu sao lưu hoặc khôi phục lại.
1081 Rating ID fault Phần mềm không thể đọc ID xếp hạng của biến tần. Đặt lại lỗi để làm cho ổ đĩa cố gắng đọc lại ID xếp hạng.

Nếu lỗi xuất hiện lại, hãy cấp nguồn cho biến tần. Bạn có thể phải lặp lại điều này.

Nếu lỗi vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với Ritech.

2281 Calibration Độ lệch đo được của phép đo dòng pha đầu ra hoặc chênh lệch giữa pha đầu ra U2 và phép đo dòng W2 quá lớn (các giá trị được cập nhật trong quá trình hiệu chuẩn hiện tại). Thử thực hiện lại hiệu chuẩn hiện tại, xem tham số 99.13

Nếu không được, liên hệ với chúng tôi RITECH.

0001 Lỗi bù đắp quá cao trong dòng pha U.
0002 Lỗi bù quá cao trong dòng điện pha V.
0003 Lỗi bù quá cao trong dòng pha W.
0004 Đã phát hiện chênh lệch độ lợi quá cao giữa các phép đo dòng pha.
2310 Overcurrent Dòng điện đầu ra đã vượt quá giới hạn lỗi bên trong.

Ngoài tình huống quá dòng thực tế, lỗi này cũng có thể do lỗi nối đất hoặc mất pha nguồn cung cấp.

Kiểm tra tải động cơ.

Kiểm tra thời gian tăng tốc trong nhóm tham số 23 Speed reference ramp (điều khiển tốc độ), 26 Torque reference chain (điều khiển mô-men xoắn) hoặc 28 Frequency reference chain (điều khiển tần số). Đồng thời kiểm tra các thông số 46.01 Speed scaling, 46.02 Frequency scaling and 46.03 Torque scaling.

Kiểm tra động cơ và cáp động cơ (bao gồm phân kỳ và kết nối tam giác / sao).

Kiểm tra không có công tắc tơ nào đóng mở trong cáp động cơ.

Kiểm tra xem dữ liệu khởi động trong nhóm thông số 99 có tương ứng với tấm thông số của động cơ không.

Kiểm tra để đảm bảo rằng không có tụ điện hiệu chỉnh hệ số công suất hoặc bộ hấp thụ xung điện trong cáp động cơ.

Kiểm tra lỗi chạm đất trong động cơ hoặc cáp động cơ bằng cách đo điện trở cách điện của động cơ và cáp động cơ.

2330 Earth leakage Programmable fault: 31.20 Earth fault Biến tần đã phát hiện mất cân bằng tải thường do lỗi nối đất trong động cơ hoặc cáp động cơ. Kiểm tra xem không có tụ điện hiệu chỉnh hệ số công suất hoặc bộ hấp thụ xung điện trong cáp động cơ.

Kiểm tra lỗi chạm đất trong động cơ hoặc cáp động cơ bằng cách đo điện trở cách điện của động cơ và cáp động cơ.

Thử chạy động cơ ở chế độ điều khiển vô hướng nếu được phép (Xem thông số 99.04 Motor control mode).

Nếu không phát hiện được lỗi nối đất nào, hãy liên hệ với chúng tôi Ritech.

2340 Short circuit Ngắn mạch trong (các) cáp động cơ hoặc động cơ Kiểm tra động cơ và cáp động cơ để tìm lỗi cáp.

Kiểm tra xem không có tụ điện hiệu chỉnh hệ số công suất hoặc bộ hấp thụ xung điện trong cáp động cơ.

Chuyển nguồn cho biến tần.

0080 Phản hồi trạng thái từ các pha đầu ra không khớp với các tín hiệu điều khiển.
2381 IGBT overload Mối nối IGBT quá mức với nhiệt độ trường hợp. Lỗi này bảo vệ (các) IGBT và có thể được kích hoạt bằng cách đoản mạch trong cáp động cơ. Kiểm tra cáp động cơ.

Kiểm tra điều kiện môi trường xung quanh.

Kiểm tra lưu lượng gió và hoạt động của quạt.

Kiểm tra các cánh tản nhiệt để tìm bụi.

Kiểm tra công suất động cơ so với công suất truyền động.

3130 Input phase loss Programmable fault: 31.21 Supply phase loss Mạch trung gian Điện áp một chiều dao động do thiếu pha đường dây điện đầu vào hoặc cầu chì bị cháy. Kiểm tra cầu chì đường dây điện đầu vào.

Kiểm tra các kết nối cáp nguồn bị lỏng.

Kiểm tra sự mất cân bằng nguồn điện đầu vào.

3181 Wiring or earth fault Programmable fault: 31.23 Wiring or earth fault Nguồn điện đầu vào và kết nối cáp động cơ không chính xác. Kiểm tra kết nối nguồn đầu vào.
3210 DC link overvoltage Quá điện áp DC mạch trung gian. Kiểm tra để đảm bảo rằng kiểm soát quá áp đang bật (xem tham số 30.30 Overvoltage control).

Kiểm tra để đảm bảo rằng điện áp cung cấp phù hợp với điện áp đầu vào danh định của biến tần.

Kiểm tra đường dây cung cấp xem có quá áp tĩnh hoặc quá áp không.

Kiểm tra bộ hãm và điện trở (nếu có).

Kiểm tra thời gian giảm tốc.

Trang bị thêm bộ truyền động với bộ hãm phanh và điện trở phanh.

Kiểm tra để đảm bảo rằng điện trở phanh được ghi đúng kích thước và điện trở nằm trong phạm vi chấp nhận được đối với biến tần.

3220 DC link undervoltage Điện áp DC của mạch trung gian không đủ do thiếu pha cung cấp, cầu chì bị cháy hoặc lỗi ở cầu chỉnh lưu. Kiểm tra cáp cung cấp, cầu chì và thiết bị đóng cắt.
3385 Autophasing Quy trình tự động chia sẻ không thành công. Hãy thử các chế độ tự động chia sẻ khác nếu có thể.

Kiểm tra để đảm bảo rằng quá trình chạy ID động cơ đã được hoàn tất thành công.

Kiểm tra xem động cơ chưa quay khi quy trình tự động chia sẻ bắt đầu.

Kiểm tra cài đặt thông số 99.03 Loại động cơ là Động cơ nam châm vĩnh cửu.

3381 Output phase loss Programmable fault: 31.19 Motor phase loss Lỗi mạch động cơ do thiếu kết nối động cơ (cả ba pha không được kết nối). Kết nối cáp động cơ.
4110 Control board temperature Nhiệt độ bộ điều khiển quá cao. Kiểm tra sự làm mát thích hợp của biến tần.

Kiểm tra quạt làm mát phụ.

4210 IGBT overtemperature Nhiệt độ IGBT của biến tần ước tính là quá mức. Kiểm tra điều kiện môi trường xung quanh.

Kiểm tra lưu lượng gió và hoạt động của quạt.

Kiểm tra các cánh tản nhiệt để tìm bụi.

Kiểm tra công suất động cơ so với công suất truyền động

4290 Cooling Nhiệt độ mô-đun biến tần quá cao. Kiểm tra nhiệt độ môi trường xung quanh.

Kiểm tra luồng không khí làm mát mô-đun truyền động và hoạt động của quạt.

Kiểm tra bên trong tủ và bộ tản nhiệt của mô-đun biến tần xem có bám bụi không. Làm sạch bất cứ khi nào cần thiết.

42F1 IGBT temperature Nhiệt độ IGBT của biến tần là quá mức. Kiểm tra điều kiện môi trường xung quanh.

Kiểm tra lưu lượng gió và hoạt động của quạt.

Kiểm tra các cánh tản nhiệt để tìm bụi.

Kiểm tra công suất động cơ so với công suất truyền động.

4310 Excess temperature Nhiệt độ mô-đun nguồn quá mức Kiểm tra điều kiện môi trường xung quanh.

Kiểm tra lưu lượng gió và hoạt động của quạt.

Kiểm tra các cánh tản nhiệt để tìm bụi.

Kiểm tra công suất động cơ so với công suất truyền động.

FA Nhiệt độ môi trường xung quanh
4380 Excess temperature difference Sự chênh lệch nhiệt độ cao giữa các IGBT của các pha khác nhau. Kiểm tra hệ thống cáp động cơ.

Kiểm tra việc làm mát (các) mô-đun biến tần.

4981 External temperature 1 Nhiệt độ đo được 1 đã vượt quá giới hạn lỗi. Kiểm tra giá trị của tham số 35.02 Measured temperature 1.

Kiểm tra việc làm mát động cơ (hoặc thiết bị khác có nhiệt độ đang được đo).

4982 External temperature 2 Nhiệt độ đo được 2 đã vượt quá giới hạn lỗi. Kiểm tra giá trị của tham số 35.03 Measured temperature 2.

Kiểm tra việc làm mát động cơ (hoặc thiết bị khác có nhiệt độ đang được đo).

4990 CPTC-02 not found Mô-đun mở rộng CPTC-02 không được phát hiện trong vị trí tùy chọn 2 Tắt nguồn biến tần và kiểm tra xem mô-đun đã được lắp đúng vào vị trí tùy chọn 2 chưa.
4991 Safe motor temperature Mô-đun CPTC-02 chỉ ra nhiệt độ quá mức:

• nhiệt độ động cơ quá cao, hoặc

• nhiệt điện trở bị ngắn mạch hoặc bị ngắt kết nối.

Kiểm tra sự làm mát của động cơ.

Kiểm tra tải động cơ và xếp hạng truyền động.

Kiểm tra hệ thống dây của cảm biến nhiệt độ. Sửa chữa hệ thống dây điện nếu bị lỗi.

Đo điện trở của cảm biến.

Thay thế cảm biến nếu bị lỗi.

5080 Fan Thiếu phản hồi của quạt làm mát. Xem tham số A581 Fan

Nếu không được liên hệ với chúng tôi Ritech.

5081 Auxiliary fan broken Quạt làm mát phụ (được kết nối với đầu nối quạt trên thiết bị điều khiển) bị kẹt hoặc ngắt kết nối Kiểm tra (các) quạt phụ và (các) kết nối.

Thay thế quạt nếu bị lỗi.

Đảm bảo rằng nắp trước của biến tần được đặt đúng vị trí và được vặn chặt.

Nếu việc vận hành thử biến tần yêu cầu phải tắt nắp, hãy kích hoạt tham số 31.36 Aux fan error bybass trong vòng 2 phút kể từ khi khởi động lại thiết bị điều khiển để tạm thời loại bỏ lỗi.

Khởi động lại thiết bị điều khiển (sử dụng tham số 96.08 Control board boot) hoặc bằng nguồn điện xoay chiều.

0001 Quạt phụ 1 bị hỏng.
0002 Quạt phụ 2 bị hỏng.
5089 SMT circuit malfunction Lỗi 4991 Nhiệt độ động cơ an toàn được tạo ra nhưng ổ đĩa STO không được kích hoạt.

Lưu ý: Nếu chỉ một kênh STO được mở, lỗi FA81 Tắt mô-men xoắn an toàn 1 hoặc FA82 Tắt mô-men xoắn an toàn 2 được tạo ra

Kiểm tra kết nối giữa đầu ra rơle của mô-đun CPTC-02 và đầu cuối STO.

Kiểm tra mô-đun CPTC-02. Thay thế nếu bị lỗi

5090 STO hardware failure Lỗi phần cứng STO Liên hệ hãng ABB hoặc chúng tôi Ritech.
5091 Safe torque off Programmable fault: 31.22 STO indication run/stop Chức năng tắt mô-men xoắn an toàn đang hoạt động, tức là. (các) tín hiệu mạch an toàn được kết nối với đầu nối STO bị hỏng khi khởi động hoặc chạy. Kiểm tra các kết nối mạch an toàn.

Kiểm tra giá trị của tham số 95.04 Control board supply.

5092 PU logic error Bộ nhớ đơn vị nguồn đã bị xóa. Liên hệ hãng ABB hoặc chúng tôi Ritech.
5093 Rating ID mismatch Phần cứng của biến tần không khớp với thông tin được lưu trong bộ nhớ. Điều này có thể xảy ra, ví dụ: sau khi cập nhật chương trình cơ sở. Liên hệ hãng ABB hoặc chúng tôi Ritech.
5094 Measurement circuit temperature Sự cố với phép đo nhiệt độ bên trong của biến tần. Liên hệ hãng ABB hoặc chúng tôi Ritech.
5098 I/O communication loss Lỗi giao tiếp I / O tiêu chuẩn nội bộ. Thử đặt lại lỗi hoặc khởi động lại biến tần.
50A0 Fan Quạt làm mát bị kẹt hoặc ngắt kết nối. Kiểm tra hoạt động và kết nối của quạt.

Thay thế quạt nếu bị lỗi.

5681 PU communication Lỗi giao tiếp được phát hiện giữa bộ điều khiển biến tần và bộ nguồn. Kiểm tra kết nối giữa bộ điều khiển biến tần và bộ nguồn. Kiểm tra giá trị của tham số 95.04 Nguồn cung cấp bảng điều khiển.
5682 Power unit lost Mất kết nối giữa bộ điều khiển biến tần và bộ nguồn. Kiểm tra kết nối giữa bộ điều khiển và bộ nguồn.
5691 Measurement circuit ADC Lỗi mạch đo lường. Liên hệ hãng ABB.
5692 PU board powerfail Bộ cấp nguồn mất kết nối. Liên hệ hãng ABB.
5693 Measurement circuit DFF Lỗi mạch đo lường. Liên hệ hãng ABB.
5697 Charging feedback Thiếu tín hiệu phản hồi. Kiểm tra tín hiệu phản hồi đến từ hệ thống sạc.
5698 Unknown PU fault Logic đơn vị nguồn đã tạo ra một lỗi mà phần mềm không xác định được. Kiểm tra logic và khả năng tương thích của phần mềm.
5E1A Charging circuit failure Mạch sạc không hoạt động. Only for ACH580-31.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi RITECH.

6181 FPGA version incompatible Phiên bản chương trình cơ sở và FPGA không tương thích. Khởi động lại thiết bị điều khiển (sử dụng tham số 96.08 Control board boot) hoặc bằng nguồn điện xoay chiều. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với chúng tôi Ritech.
6200 Checksum mismatch Programmable fault: 96.54 Checksum action Tổng kiểm tra tham số được tính toán không khớp với bất kỳ tổng kiểm tra tham chiếu đã bật nào. Xem tham số A686 Checksum mismatch
6306 FBA A mapping file Bộ điều hợp Fieldbus Lỗi đọc tệp ánh xạ. Liên hệ với hãng ABB hoặc chúng tôi Ritech.
6481 Task overload Lỗi nội bộ. Khởi động lại thiết bị điều khiển (sử dụng tham số 96.08 Control board boot) hoặc bằng nguồn điện xoay chiều. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với chúng tôi Ritech.
6487 Stack overflow Lỗi nội bộ. Khởi động lại thiết bị điều khiển (sử dụng tham số 96.08 Control board boot) hoặc bằng nguồn điện xoay chiều. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với chúng tôi Ritech.
64A1 Internal file load Lỗi đọc tệp. Khởi động lại thiết bị điều khiển (sử dụng tham số 96.08 Control board boot) hoặc bằng nguồn điện xoay chiều. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với chúng tôi Ritech.
64A4 Rating ID fault Lỗi tải ID. Liên hệ hãng ABB hoặc chúng tôi Ritech.
64A6 Adaptive program Lỗi khi chạy chương trình thích ứng. Liên hệ hãng ABB hoặc chúng tôi Ritech.
000A Chương trình bị hỏng hoặc chặn không tồn tại Khôi phục chương trình mẫu hoặc tải chương trình vào biến tần.
000C Thiếu đầu vào khối bắt buộc Kiểm tra các đầu vào của khối.
000E Chương trình bị hỏng hoặc chặn không tồn tại Khôi phục chương trình mẫu hoặc tải chương trình vào biến tần.
0011 Chương trình quá lớn. Loại bỏ các khối cho đến khi lỗi dừng lại.
0012 Chương trình trống. Sửa lại chương trình và tải nó vào biến tần.
001C Một tham số hoặc khối không tồn tại được sử dụng trong chương trình. Chỉnh sửa chương trình để sửa tham chiếu tham số hoặc để sử dụng một khối hiện có.
001D Loại tham số không hợp lệ cho pin đã chọn. Chỉnh sửa chương trình để sửa tham chiếu tham số.
001E Đầu ra cho tham số không thành công vì tham số được bảo vệ chống ghi. Kiểm tra tham chiếu tham số trong chương trình.

Kiểm tra các nguồn khác ảnh hưởng đến tham số mục tiêu.

0023 Tệp chương trình không tương thích với phiên bản chương trình cơ sở hiện tại. Điều chỉnh chương trình với thư viện khối hiện tại và phiên bản phần sụn.
0024
64B1 Internal SSW fault Lỗi nội bộ. Khởi động lại thiết bị điều khiển (sử dụng tham số 96.08 Control board boot) hoặc bằng nguồn điện xoay chiều. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với chúng tôi Ritech.
64B2 User set fault Tải tập thông số người dùng không thành công vì

• bộ yêu cầu không tồn tại

• bộ không tương thích với chương trình điều khiển

• biến tần đã bị tắt trong khi tải.

Đảm bảo rằng tập hợp thông số người dùng hợp lệ tồn tại. Tải lại nếu không chắc chắn.
64E1 Kernel overload Lỗi hệ điều hành. Khởi động lại thiết bị điều khiển (sử dụng tham số 96.08 Control board boot) hoặc bằng nguồn điện xoay chiều. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với chúng tôi Ritech.
64FF Fault reset Lỗi đã được đặt lại từ bảng điều khiển, công cụ PC của Drive composer, fieldbus hoặc I / O.
6581 Parameter system Tải hoặc lưu thông số không thành công. Thử buộc lưu bằng cách sử dụng tham số 96.07 Lưu tham số theo cách thủ công. Thử lại.
6591 Backup/Restore timeout Trong quá trình sao lưu tạo hoặc khôi phục hoạt động, một bảng điều khiển hoặc công cụ PC không kết nối được với biến tần như một phần của hoạt động này. Kiểm tra bảng điều khiển hoặc giao tiếp PC-tool và nếu nó vẫn ở trạng thái sao lưu hoặc khôi phục.
65A1 FBA A parameter conflict Biến tần không có chức năng do PLC yêu cầu hoặc chức năng được yêu cầu chưa được kích hoạt. Kiểm tra lập trình PLC.

Kiểm tra cài đặt của các nhóm thông số 50 Fieldbus adapter (FBA) và 51 FBA A settings.

6681 EFB comm loss Programmable fault: 58.14 Communication loss action Ngắt kết nối trong giao tiếp fieldbus (EFB) được nhúng. Kiểm tra trạng thái của fieldbus master (trực tuyến / ngoại tuyến / lỗi, v.v.).

Kiểm tra kết nối cáp với các đầu cuối EIA-485 / X5 29, 30 và 31 trên thiết bị điều khiển.

6682 EFB config file Không thể đọc tệp cấu hình fieldbus (EFB) được nhúng. Liên hệ hãng ABB hoặc chúng tôi Ritech.
6683 EFB invalid parameterization Cài đặt tham số fieldbus (EFB) được nhúng không nhất quán hoặc không tương thích với giao thức đã chọn. Kiểm tra các cài đặt trong nhóm tham số 58 Embedded fieldbus.
6684 EFB load fault Không thể tải phần sụn giao thức fieldbus (EFB) được nhúng.

Phiên bản không khớp giữa chương trình cơ sở giao thức EFB và chương trình cơ sở biến tần.

Liên hệ hãng ABB hoặc chúng tôi Ritech.
6685 EFB fault 2 Lỗi dành riêng cho ứng dụng giao thức EFB. Kiểm tra tài liệu của giao thức.
6686 EFB fault 3 Lỗi dành riêng cho ứng dụng giao thức EFB. Kiểm tra tài liệu của giao thức.
6882 Text 32-bit table overflow Lỗi nội bộ. Liên hệ hãng ABB hoặc chúng tôi Ritech.
6885 Text file overflow Lỗi nội bộ. Liên hệ hãng ABB hoặc chúng tôi Ritech.
7081 Control panel loss Programmable fault: 49.05 Communication loss action Bảng điều khiển hoặc công cụ PC được chọn làm vị trí điều khiển hoạt động cho biến tần đã ngừng giao tiếp. Kiểm tra công cụ PC hoặc kết nối bảng điều khiển.

Kiểm tra đầu nối bảng điều khiển.

Ngắt kết nối và kết nối lại bảng điều khiển.

7085 Incompatible option module Mô-đun tùy chọn Fieldbus không được hỗ trợ. Thay thế mô-đun bằng loại được hỗ trợ.
7086 AI Overvoltage Một quá áp đã được phát hiện trên một đầu vào tương tự.

Đầu vào tương tự đã tạm thời được thay đổi sang chế độ điện áp và sẽ được chuyển trở lại chế độ hiện tại khi mức tín hiệu AI trở lại trong giới hạn chấp nhận được.

Kiểm tra mức tín hiệu AI.
7100 Excitation current Phản hồi hiện tại kích thích thấp hoặc bị thiếu
7121 Motor stall Programmable fault: 31.24 Stall function Động cơ đang hoạt động trong vùng ngừng trệ vì v.d. quá tải hoặc không đủ công suất động cơ. Kiểm tra tải động cơ và xếp hạng truyền động.

Kiểm tra các thông số chức năng sự cố.

7122 Motor overload Dòng động cơ quá cao. Kiểm tra động cơ quá tải.

Điều chỉnh các thông số được sử dụng cho chức năng quá tải của động cơ (35.51… 35.53) và 35.55… 35.56.

7181 Brake resistor Điện trở phanh bị hỏng hoặc không được kết nối. Kiểm tra xem điện trở phanh đã được kết nối chưa.

Kiểm tra tình trạng của điện trở phanh.

Kiểm tra kích thước của điện trở phanh.

7183 BR excess temperature Nhiệt độ điện trở phanh đã vượt quá giới hạn lỗi được xác định bởi tham số 43.11 Giới hạn lỗi của điện trở phanh. Dừng biến tần. Để điện trở nguội bớt.

Kiểm tra cài đặt chức năng bảo vệ quá tải điện trở (nhóm tham số 43 Bộ hãm phanh).

Kiểm tra cài đặt giới hạn lỗi, tham số 43.11 Giới hạn lỗi điện trở phanh.

Kiểm tra xem chu kỳ phanh có đáp ứng các giới hạn cho phép hay không.

7184 Brake resistor wiring Điện trở phanh ngắn mạch hoặc lỗi điều khiển bộ hãm. Kiểm tra bộ hãm phanh và kết nối điện trở phanh.

Đảm bảo điện trở phanh không bị hỏng.

7191 BC short circuit Ngắn mạch trong IGBT cắt phanh. Đảm bảo điện trở phanh được kết nối và không bị hỏng.

Kiểm tra các thông số kỹ thuật điện của điện trở phanh.

7192 BC IGBT excess temperature Nhiệt độ IGBT của bộ hãm phanh đã vượt quá giới hạn lỗi bên trong. Kiểm tra nhiệt độ môi trường xung quanh quá mức.

Kiểm tra lỗi quạt làm mát.

Kiểm tra các vật cản trong luồng không khí.

Kiểm tra cài đặt chức năng bảo vệ quá tải điện trở.

7310 Overspeed Động cơ quay nhanh hơn tốc độ cao nhất cho phép do đặt sai tốc độ tối thiểu / tối đa, mômen phanh không đủ hoặc tải thay đổi khi sử dụng tham chiếu mômen. Kiểm tra cài đặt tốc độ tối thiểu / tối đa, các thông số 30.11 Tốc độ tối thiểu và 30.12 Tốc độ tối đa.

Kiểm tra sự đầy đủ của mômen phanh động cơ.

Kiểm tra khả năng áp dụng của điều khiển mô-men xoắn.

Kiểm tra cần phanh và (các) điện trở.

73B0 Emergency ramp failed Việc dừng khẩn cấp đã không hoàn thành trong thời gian dự kiến. Kiểm tra cài đặt của các thông số 31.32 Giám sát đoạn đường khẩn cấp và 31.33 Độ trễ giám sát đoạn đường dốc khẩn cấp.

Kiểm tra thời gian dốc được xác định trước (23.11… 23.15 cho chế độ Tắt1, 23.23 cho chế độ Tắt 3).

73F0 Overfrequency Đã vượt quá tần số đầu ra tối đa cho phép. Liên hệ hãng ABB hoặc chúng tôi Ritech.
00FA Động cơ quay nhanh hơn tần số cao nhất cho phép do tần số tối thiểu / tối đa được đặt không chính xác hoặc động cơ chạy nhanh do điện áp nguồn quá cao hoặc lựa chọn điện áp nguồn không chính xác trong tham số 95.01 Điện áp nguồn Kiểm tra cài đặt tần số tối thiểu / tối đa, các thông số 30.13 Tần số tối thiểu và 30.14 Tần số tối đa.

Kiểm tra điện áp nguồn đã sử dụng và thông số lựa chọn điện áp 95.01 Điện áp nguồn.

7510 FBA A communication Programmable fault: 50.02 FBA A comm loss func Giao tiếp tuần hoàn giữa biến tần và mô-đun bộ điều hợp bus trường A hoặc giữa PLC và mô-đun bộ điều hợp bus trường A bị mất. Kiểm tra trạng thái truyền thông fieldbus.

Kiểm tra kết nối cáp.

Kiểm tra xem bậc thầy giao tiếp có thể giao tiếp hay không.

7580 INU-LSU comm loss Programmable fault: 60.79 INU-LSU comm loss function Giao tiếp DDCS giữa thiết bị biến tần và thiết bị cung cấp bị mất. Kiểm tra trạng thái của đơn vị cung cấp (nhóm tham số 06 Các từ điều khiển và trạng thái).

Kiểm tra cài đặt của giao tiếp DDCS nhóm thông số 60. Kiểm tra các cài đặt tương ứng trong chương trình điều khiển của bộ cung cấp.

Kiểm tra kết nối cáp. Nếu cần, hãy thay thế dây cáp.

7583 Line side unit faulted Bộ nguồn được kết nối với bộ biến tần đã tạo ra lỗi. Vui lòng liên hệ với chúng tôi RITECH.
7584 LSU charge failed Bộ phận cung cấp chưa sẵn sàng (tức là không thể đóng công tắc tơ / cầu dao chính) trong thời gian dự kiến. Kiểm tra cài đặt của tham số 94.10 LSU thời gian sạc tối đa.

Kiểm tra để đảm bảo rằng thiết bị cung cấp đã được kích hoạt, được phép khởi động và có thể được điều khiển bởi thiết bị biến tần (ví dụ: không ở chế độ điều khiển cục bộ).

8001 ULC underload fault Đường cong tải của người dùng: Tín hiệu đã quá dài dưới đường cong tải trọng. Xem tham số 37.04 ULC underload actions.
8002 ULC overload fault Đường cong tải của người dùng: Tín hiệu quá dài trên đường cong quá tải. Xem tham số 37.03 ULC overload actions.
80A0 AI supervision Programmable fault: 12.03 AI supervision function Tín hiệu tương tự nằm ngoài giới hạn được chỉ định cho đầu vào tương tự. Kiểm tra mức tín hiệu ở đầu vào tương tự.

Kiểm tra hệ thống dây điện được kết nối với đầu vào.

0001 AI1LessMIN
0002 AI1GreaterMAX
0003 AI2LessMIN.
0004 AI2GreaterMAX
80B0 Signal supervision 1 (Editable message text) Programmable fault: 32.06 Supervision 1 action Lỗi do chức năng giám sát tín hiệu tạo ra 1. Kiểm tra nguồn lỗi (tham số 32.07 Supervision 1 signal).
80B1 Signal supervision 2 (Editable message text) Programmable fault: 32.16 Supervision 2 action Lỗi do chức năng giám sát tín hiệu tạo ra 2. Kiểm tra nguồn lỗi (tham số 32.17 Supervision 2 signal).
80B2 Signal supervision 3 (Editable message text) Programmable fault: 32.26 Supervision 3 action Lỗi do chức năng giám sát tín hiệu tạo ra 3. Kiểm tra nguồn lỗi (tham số 32.27 Supervision 3 signal).
80B3 Signal supervision 4 (Editable message text) Programmable fault: 32.36 Supervision 4 action Lỗi do chức năng giám sát tín hiệu tạo ra 4. Kiểm tra nguồn lỗi (tham số 32.37 Supervision 4 signal).
80B4 Signal supervision 5 (Editable message text) Programmable fault: 32.46 Supervision 5 action Lỗi do chức năng giám sát tín hiệu tạo ra 5. Kiểm tra nguồn lỗi (tham số 32.47 Supervision 5 signal).
80B5 Signal supervision 6 (Editable message text) Programmable fault: 32.56 Supervision 6 action Lỗi do chức năng giám sát tín hiệu tạo ra 6. Kiểm tra nguồn lỗi (tham số 32.57 Supervision 6 signal).
9081 External fault 1 (Editable message text) Programmable fault: 31.01 External event 1 source 31.02 External event 1 type Lỗi ở thiết bị bên ngoài 1. Kiểm tra thiết bị bên ngoài.

Kiểm tra cài đặt thông số 31.01 External event 1 source.

9082 External fault 2 (Editable message text) Programmable fault: 31.03 External event 2 source 31.04 External event 2 type Lỗi ở thiết bị bên ngoài 2. Kiểm tra thiết bị bên ngoài.

Kiểm tra cài đặt thông số 31.03 External event 2 source.

9083 External fault 3 (Editable message text) Programmable fault: 31.05 External event 3 source 31.06 External event 3 type Lỗi ở thiết bị bên ngoài 3. Kiểm tra thiết bị bên ngoài.

Kiểm tra cài đặt thông số 31.05 External event 3 source.

9084 External fault 4 (Editable message text) Programmable fault: 31.07 External event 4 source 31.08 External event 4 type Lỗi ở thiết bị bên ngoài 4. Kiểm tra thiết bị bên ngoài.

Kiểm tra cài đặt thông số 31.07 External event 4 source.

9085 External fault 5 (Editable message text) Programmable fault: 31.09 External event 5 source 31.10 External event 5 type Lỗi ở thiết bị bên ngoài 5. Kiểm tra thiết bị bên ngoài.

Kiểm tra cài đặt thông số 31.09 External event 5 source.

D404 Running dry Programmable fault: 82.20 Dry run protection Chế độ bảo vệ chạy khô được kích hoạt. Kiểm tra đầu vào của máy bơm xem có đủ mực nước không.

Kiểm tra cài đặt bảo vệ chạy khô trong các thông số 82.20 Bảo vệ chạy khô và 82.21 Nguồn chạy khô

D405 Pipe fill-timeout Programmable fault: 82.25 Soft pipe fill supervision Đổ đầy đường ống mềm đã đạt đến giới hạn thời gian chờ. Đầu ra PID không đạt được điểm đặt sau khi kết thúc quá trình tăng tốc tham chiếu và đã hết giới hạn thời gian chờ. Kiểm tra đường ống xem có thể bị rò rỉ hay không.

Xem tham số 82.25 Giám sát lấp đầy đường ống mềm và 82.26 Giới hạn thời gian chờ.

D406 Maximum flow protection Programmable fault: 80.17 Maximum flow protection Dòng thực tế vượt quá mức lỗi đã xác định. Kiểm tra hệ thống xem có rò rỉ không.

Kiểm tra cài đặt bảo vệ lưu lượng trong các thông số 80.15 Lưu lượng tối đa, 80.17 Bảo vệ lưu lượng tối đa và 80.19 Độ trễ kiểm tra lưu lượng.

D407 Minimum flow protection Programmable fault: 80.18 Minimum flow protection Dòng chảy thực tế thấp hơn mức lỗi xác định. Kiểm tra xem van đầu vào và van đầu ra có mở không.

Kiểm tra cài đặt bảo vệ lưu lượng trong các thông số 80.16 Lưu lượng tối thiểu, 80.18 Bảo vệ lưu lượng tối thiểu và 80.19 Độ trễ kiểm tra lưu lượng.

D408 Outlet minimum pressure Programmable fault: 82.30 Outlet minimum pressure protection Áp suất đầu ra đo được thấp hơn giới hạn sự cố đã xác định. Kiểm tra rò rỉ đầu ra của máy bơm.

Kiểm tra cấu hình của bảo vệ áp suất đầu ra.

Xem thông số 82.30 Bảo vệ áp suất tối thiểu đầu ra và 82.32 Mức lỗi áp suất tối thiểu đầu ra.

D409 Outlet maximum pressure Programmable fault: 82.35 Outlet maximum pressure protection Áp suất đầu ra đo được vượt quá giới hạn sự cố đã xác định. Kiểm tra đầu ra của máy bơm xem có bị tắc nghẽn hoặc van đóng không.

Kiểm tra cấu hình của bảo vệ áp suất đầu ra.

Xem thông số 82.35 Bảo vệ áp suất tối đa đầu ra và 82,38 Mức lỗi áp suất tối đa đầu ra.

D40A Inlet minimum pressure Programmable fault: 82.40 Inlet minimum pressure protection Áp suất đầu vào đo được thấp hơn mức sự cố đã xác định. Kiểm tra đầu vào máy bơm xem có bị tắc nghẽn hoặc van đóng không.

Kiểm tra cấu hình của bảo vệ áp suất đầu vào.

Xem thông số 82.40 Bảo vệ áp suất tối thiểu đầu vào và 82.42 Mức lỗi áp suất tối thiểu đầu vào.

D40B Damper timeout Xả không khí hoặc van điều tiết không khí bên ngoài đã hết thời gian
0001 Van điều tiết xả khí được lệnh mở và nó hết thời gian trong khi mở. Xem tham số 84.05.
0002 Van điều tiết xả khí được lệnh đóng và nó hết thời gian trong khi đóng. Xem tham số 84.08.
0003 Van điều tiết không khí bên ngoài được lệnh mở và nó hết thời gian trong khi mở. Xem tham số 84.15.
0004 Van điều tiết không khí bên ngoài được lệnh đóng và nó hết thời gian trong khi đóng. Xem tham số 84.18.
FA81 Safe torque off 1 Chức năng tắt mô-men xoắn an toàn đang hoạt động, tức là. STO mạch 1 bị hỏng. Kiểm tra các kết nối mạch an toàn.

Kiểm tra giá trị của tham số 95.04 Control board supply.

FA82 Safe torque off 2 Chức năng tắt mô-men xoắn an toàn đang hoạt động, tức là. STO mạch 2 bị hỏng.
FF61 ID run Chạy ID động cơ không được hoàn tất thành công. Kiểm tra các giá trị danh định của động cơ trong nhóm thông số 99 Dữ liệu động cơ.

Kiểm tra xem không có hệ thống điều khiển bên ngoài nào được kết nối với biến tần.

Chuyển nguồn cho biến tần (và bộ điều khiển của nó, nếu được cấp nguồn riêng).

Kiểm tra để đảm bảo rằng không có giới hạn hoạt động nào ngăn cản việc hoàn thành chạy ID. Khôi phục các thông số về cài đặt mặc định và thử lại.

Kiểm tra để đảm bảo rằng trục động cơ không bị khóa.

0001 Giới hạn hiện tại tối đa quá thấp. Kiểm tra cài đặt của các thông số 99.06 Dòng điện danh định của động cơ và 30.17 Dòng điện tối đa. Đảm bảo rằng 30.17> 99.06.

Kiểm tra để đảm bảo rằng biến tần được định kích thước chính xác theo động cơ.

0002 Giới hạn tốc độ tối đa hoặc điểm suy yếu trường được tính toán quá thấp. Kiểm tra cài đặt của các thông số.

• 30.11 Minimum speed

• 30.12 Maximum speed

• 99.07 Motor nominal voltage

• 99.08 Motor nominal frequency

• 99.09 Motor nominal speed.

0003 Giới hạn mô-men xoắn cực đại quá thấp. Kiểm tra cài đặt của tham số 99.12 Mô-men xoắn danh định của động cơ và giới hạn mô-men xoắn trong Nhóm 30 Giới hạn.

Đảm bảo rằng giới hạn mô-men xoắn cực đại của lực lớn hơn 100%.

0004 Hiệu chuẩn đo lường hiện tại không hoàn thành trong thời gian hợp lý. Liên hệ hãng ABB hoặc chúng tôi Ritech.
0005…0008 Lỗi bên trong Liên hệ hãng ABB hoặc chúng tôi Ritech.
0009 (Chỉ dành cho động cơ không đồng bộ) Việc tăng tốc không hoàn thành trong thời gian hợp lý. Liên hệ hãng ABB hoặc chúng tôi Ritech.
000A (Chỉ dành cho động cơ không đồng bộ) Quá trình giảm tốc không kết thúc trong thời gian hợp lý. Liên hệ hãng ABB hoặc chúng tôi Ritech.
000B (Chỉ dành cho động cơ không đồng bộ) Tốc độ giảm xuống 0 trong khi chạy ID. Liên hệ hãng ABB hoặc chúng tôi Ritech.
000C (Chỉ dành cho động cơ nam châm vĩnh cửu) Gia tốc đầu tiên không hoàn thành trong thời gian hợp lý Liên hệ hãng ABB hoặc chúng tôi Ritech.
000D (Chỉ dành cho động cơ nam châm vĩnh cửu) Gia tốc thứ hai không hoàn thành trong thời gian hợp lý. Liên hệ hãng ABB hoặc chúng tôi Ritech.
000E…0010 Lỗi bên trong Liên hệ hãng ABB hoặc chúng tôi Ritech.
0011 (Chỉ dành cho động cơ điện trở đồng bộ) Lỗi kiểm tra xung. Liên hệ hãng ABB hoặc chúng tôi Ritech.
0012 Động cơ quá lớn để chạy ID tạm dừng nâng cao. Kiểm tra xem động cơ và công suất biến tần có tương thích không.

Liên hệ hãng ABB hoặc chúng tôi Ritech.

0013 (Chỉ dành cho động cơ không đồng bộ) Lỗi dữ liệu động cơ. Kiểm tra xem các cài đặt giá trị danh định của động cơ trong biến tần có giống như trên nhãn động cơ không.

Liên hệ hãng ABB hoặc chúng tôi Ritech.

FF63 STO diagnostics failure. Trục trặc bên trong SW. Khởi động lại thiết bị điều khiển (sử dụng tham số 96.08 Control board boot) hoặc bằng nguồn điện xoay chiều. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy liên hệ với chúng tôi Ritech.
FF81 FB A force trip Lệnh lỗi đã được nhận thông qua bộ điều hợp bus trường A. Kiểm tra thông tin lỗi do PLC cung cấp.
FF8E EFB force trip Lệnh lỗi đã được nhận thông qua giao diện fieldbus được nhúng. Kiểm tra thông tin lỗi do PLC cung cấp.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.