Bảng mã code Motor ID của Servo Fanuc đời anpha i và beta i

Sau đây chúng tôi sẽ cũng cấp mã Motor ID của tất cả các model motor Fanuc đời anpha i và beta i

αiS series servo motor

ma code motor fanuc 1

αiF series servo motor

ma code motor fanuc 2

αiS(HV) series servo motor

ma code motor fanuc 3

αiF(HV) series servo motor

ma code motor fanuc 4

αCiseries servo motor

ma code motor fanuc 5

βiS series servo motor

ma code motor fanuc 6

βiS(HV) series servo motor

ma code motor fanuc 7

Linear motor (for 200-V driving)

ma code motor fanuc 8

Linear motor (for 400-V driving)

ma code motor fanuc 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.