Bảng mã cảnh báo biến tần ABB ACH 580

 

Mã cảnh báo Mô tả Nguyên nhân Cách khắc phục
A2B1 Overcurrent Dòng điện đầu ra đã vượt quá giới hạn lỗi bên trong.

Ngoài tình huống quá dòng thực tế, cảnh báo này cũng có thể do lỗi nối đất hoặc mất pha nguồn cung cấp.

Kiểm tra tải động cơ.

Kiểm tra thời gian tăng tốc trong nhóm tham số 23 Speed reference ramp (điều khiển tốc độ), 26 Torque reference chain (điều khiển mô-men xoắn) hoặc 28 Frequency reference chain (điều khiển tần số). Đồng thời kiểm tra các thông số 46.01 Tỷ lệ tốc độ, 46.02 Tỷ lệ tần số và 46.03 Tỷ lệ mô-men xoắn.

Kiểm tra động cơ và cáp động cơ (bao gồm cả pha và kết nối tam giác / sao).

Kiểm tra lỗi chạm đất trong động cơ hoặc cáp động cơ bằng cách đo điện trở cách điện của động cơ và cáp động cơ.

Kiểm tra không có công tắc tơ nào đóng mở trong cáp động cơ.

Kiểm tra xem dữ liệu khởi động trong nhóm thông số 99 Motor data có tương ứng với bảng định mức động cơ không.

Kiểm tra để đảm bảo rằng không có tụ điện hiệu chỉnh hệ số công suất hoặc bộ hấp thụ xung điện trong cáp động cơ.

A2B3 Earth leakage Biến tần đã phát hiện mất cân bằng tải thường do lỗi nối đất trong động cơ hoặc cáp động cơ. Kiểm tra không có tụ điện hiệu chỉnh hệ số công suất hoặc bộ giảm xung điện trong cáp động cơ.

Kiểm tra lỗi chạm đất trong động cơ hoặc cáp động cơ bằng cách đo điện trở cách điện của động cơ và cáp động cơ.

A2B4 Short circuit Ngăn mạch động cơ. Kiểm tra động cơ và cáp động cơ để tìm lỗi cáp.

Kiểm tra động cơ và cáp động cơ (bao gồm cả pha và kết nối tam giác / sao).

Kiểm tra lỗi chạm đất trong động cơ hoặc cáp động cơ bằng cách đo điện trở cách điện của động cơ và cáp động cơ.

Kiểm tra xem không có tụ điện hiệu chỉnh hệ số công suất hoặc bộ hấp thụ xung điện trong cáp động cơ.

A2BA IGBT overload Mối nối IGBT quá mức với nhiệt độ trường hợp. Cảnh báo này bảo vệ (các) IGBT và có thể được kích hoạt bằng cách đoản mạch trong cáp động cơ. Kiểm tra cáp động cơ.

Kiểm tra điều kiện môi trường xung quanh.

Kiểm tra lưu lượng gió và hoạt động của quạt.

Kiểm tra các cánh tản nhiệt để tìm bụi.

Kiểm tra công suất động cơ so với công suất truyền động.

A3A1 DC link overvoltage Mạch trung gian điện áp DC quá cao (khi biến tần dừng). Kiểm tra cài đặt điện áp nguồn (tham số 95.01 Điện áp nguồn). Lưu ý rằng việc cài đặt sai thông số có thể khiến động cơ lao lên không kiểm soát được, hoặc có thể làm quá tải bộ hãm hoặc điện trở.

Kiểm tra điện áp cung cấp.

A3A2 DC link undervoltage Mạch trung gian điện áp DC quá thấp (khi biến tần dừng).
A3AA DC not charged Điện áp của mạch DC trung gian vẫn chưa tăng lên mức hoạt động.
A490 Incorrect temperature sensor setup Không thể giám sát nhiệt độ do thiết lập bộ điều hợp không chính xác. Kiểm tra cài đặt của thông số nguồn nhiệt độ 35.11 và 35.21.
A491 External temperature 1 Nhiệt độ đo được 1 đã vượt quá giới hạn cảnh báo. Kiểm tra giá trị của tham số 35.02 Measured temperature 1.

Kiểm tra việc làm mát động cơ (hoặc thiết bị khác có nhiệt độ đang được đo).

Kiểm tra giá trị của 35.13 Temperature 1 warning limit.

A492 External temperature 2 Nhiệt độ đo được 2 đã vượt quá giới hạn cảnh báo. Kiểm tra giá trị của tham số 35.03 Measured temperature 2.

Kiểm tra việc làm mát động cơ (hoặc thiết bị khác có nhiệt độ đang được đo).

Kiểm tra giá trị của 35.23 Temperature 2 warning limit.

A4A0 Control board temperature Nhiệt độ bộ điều khiển quá cao. Kiểm tra điều kiện môi trường xung quanh.

Kiểm tra lưu lượng gió và hoạt động của quạt.

Nhiệt độ trên giới hạn cảnh báo. Kiểm tra điều kiện môi trường xung quanh.

Kiểm tra lưu lượng gió và hoạt động của quạt.

Kiểm tra các cánh tản nhiệt để tìm bụi.

0001 Thermistor bị hỏng. Liên hệ hãng ABB hoặc chúng tôi RITECH.
A4A1 IGBT overtemperature Nhiệt độ IGBT quá mức cho phép. Kiểm tra điều kiện môi trường xung quanh.

Kiểm tra lưu lượng gió và hoạt động của quạt.

Kiểm tra các cánh tản nhiệt để tìm bụi.

Kiểm tra công suất động cơ so với công suất truyền động.

A4A9 Cooling Nhiệt độ mô-đun drive quá cao. Kiểm tra nhiệt độ môi trường xung quanh.

Kiểm tra luồng không khí làm mát mô-đun và hoạt động của quạt.

Kiểm tra bên trong tủ và bộ tản nhiệt của mô-đun xem có bám bụi không. Làm sạch bất cứ khi nào cần thiết.

A4B0 Excess temperature Nhiệt độ mô-đun bộ nguồn quá mức. Kiểm tra điều kiện môi trường xung quanh.

Kiểm tra lưu lượng gió và hoạt động của quạt.

Kiểm tra các cánh tản nhiệt để tìm bụi.

Kiểm tra công suất động cơ so với công suất truyền động.

A4B1 Excess temperature difference Chênh lệch nhiệt độ cao giữa các IGBT của các pha khác nhau. Kiểm tra hệ thống cáp động cơ.

Kiểm tra việc làm mát (các) mô-đun.

A4F6 IGBT temperature Nhiệt độ IGBT quá mức. Kiểm tra điều kiện môi trường xung quanh.

Kiểm tra lưu lượng gió và hoạt động của quạt.

Kiểm tra các cánh tản nhiệt để tìm bụi.

Kiểm tra công suất động cơ so với công suất truyền động.

A581 Fan Thiếu phản hồi của quạt làm mát. Kiểm tra hoạt động và kết nối của quạt.

Thay thế quạt nếu bị lỗi.

A582 Auxiliary fan missing Quạt làm mát phụ bị kẹt hoặc ngắt kết nối. Kiểm tra quạt phụ và kết nối.

Thay thế quạt bị lỗi.

Đảm bảo rằng nắp trước của biến tần được đặt đúng vị trí và được vặn chặt. 

A5A0 Safe torque off Programmable warning: 31.22 STO indication run/stop Chức năng tắt mô-men xoắn an toàn đang hoạt động, tức là (các) tín hiệu mạch an toàn được kết nối với đầu nối STO bị mất. Kiểm tra kết nối mạch an toàn.

Xem tham số 31.22 STO indication run/stop.

Kiểm tra giá trị của tham số 95.04 Control board supply.

A5EA Measurement circuit temperature Sự cố với phép đo nhiệt độ bên trong của biến tần. Vui lòng liên hệ với chúng tôi RITECH.
0000 0001 Nhiệt độ IGBT
0000 0003 Nhiệt độ bo mạch
0000 0006 Nhiệt độ cung cấp điện
0000 0001 IGBT pha U
0000 0002 IGBT pha V
0000 0003 IGBT pha W
0000 0004 Nhiệt độ bo mạch
0000 0005 Bộ hãm phanh
0000 0006 Khí vào (TEMP3)
0000 0007 Nhiệt độ cung cấp điện
0000 0008 du/dt (TEMP2)
0000 0009 TEMP1
FAh =1111 1010 Nhiệt độ môi trường xung quanh
A5EB PU board powerfail Nguồn điện bộ cấp nguồn bị lỗi. Liên hệ hãng ABB.
A5ED Measurement circuit ADC Lỗi mạch đo lường. Liên hệ hãng ABB.
A5EE Measurement circuit DFF Lỗi mạch đo lường. Liên hệ hãng ABB.
A5EF PU state feedback Phản hồi trạng thái từ các pha đầu ra không khớp với tín hiệu điều khiển Liên hệ hãng ABB
A5F0 Charging feedback Mất tín hiệu phản hồi từ sạc. Kiểm tra tín hiệu phản hồi đến từ hệ thống sạc.
A682 Flash erase speed exceeded Bộ nhớ flash (trong bộ nhớ) đã bị xóa quá thường xuyên, làm ảnh hưởng đến tuổi thọ của bộ nhớ. Tránh buộc lưu tham số không cần thiết bằng tham số 96.07 hoặc ghi tham số theo chu kỳ.
A686 Checksum mismatch Programmable warning: 96.54 Checksum action Tổng kiểm tra tham số được tính toán không khớp với bất kỳ tổng kiểm tra tham chiếu đã bật nào Kiểm tra để đảm bảo rằng tất cả các tổng kiểm tra (tham chiếu) được phê duyệt cần thiết (96.71… 96.72) đã được bật trong từ điều khiển 96.55 Checksum.

Kiểm tra cấu hình tham số.

Sử dụng từ điều khiển 96.55 Checksum, kích hoạt một tham số tổng kiểm tra và sao chép tổng kiểm tra thực tế vào tham số đó.

A687 Checksum configuration Một hành động đã được xác định cho sự không khớp của tổng kiểm tra tham số nhưng tính năng này chưa được định cấu hình. Vui lòng liên hệ với chúng tôi RITECH.
A6A4 Motor nominal value Các thông số động cơ được đặt không chính xác. Kiểm tra lại thông số động cơ.
0001 Tần số trượt quá nhỏ. Kiểm tra cài đặt của các thông số cấu hình động cơ trong nhóm 98 và 99.
0002 Tốc độ đồng bộ và tốc độ danh định khác nhau quá nhiều.
0003 Tốc độ danh nghĩa cao hơn tốc độ đồng bộ với 1 cặp cực.
0004 Dòng điện danh định nằm ngoài giới hạn.
0005 Điện áp danh định nằm ngoài giới hạn.
0006 Công suất danh nghĩa cao hơn công suất biểu kiến.
0007 Công suất danh nghĩa không phù hợp với tốc độ và mômen danh nghĩa.
A6A5 No motor data Các thông số trong nhóm 99 chưa được đặt. Kiểm tra xem tất cả các tham số bắt buộc trong nhóm 99 đã được đặt chưa.

Liên hệ hãng ABB.

A6A6 Voltage category unselected Danh mục điện áp chưa được xác định Đặt loại điện áp trong tham số 95.01 Supply voltage.
A6A7 System time not set Thời gian hệ thống không được đặt. Không thể sử dụng các chức năng hẹn giờ và ngày ghi lỗi không chính xác. Đặt giờ hệ thống theo cách thủ công hoặc kết nối bảng điều khiển với biến tần để đồng bộ hóa đồng hồ. Nếu bảng điều khiển cơ bản được sử dụng, hãy đồng bộ hóa đồng hồ thông qua EFB hoặc mô-đun fieldbus.

Đặt tham số 34.10 Timed functions enable to Disabled để tắt các chức năng hẹn giờ nếu chúng không được sử dụng.

A6B0 User lock is open Khoá người dùng đang mở Đóng khóa người dùng bằng cách nhập mã trong tham số 96.02 Pass code
A6B1 User pass code not confirmed Một mã vượt qua người dùng mới đã được nhập vào tham số 96.100 nhưng không được xác nhận trong 96.101. Xác nhận mã vượt qua mới bằng cách nhập mã tương tự vào 96.101. Để hủy, hãy đóng khóa người dùng mà không cần xác nhận mã mới.
A6D1 FBA A parameter conflict Biến tần không có chức năng do PLC yêu cầu hoặc chức năng được yêu cầu chưa được kích hoạt. Kiểm tra lập trình PLC.

Kiểm tra cài đặt của các nhóm thông số 50 Fieldbus adapter (FBA).

A6E5 AI parametrization Cài đặt phần cứng hiện tại / điện áp của đầu vào tương tự không tương ứng với cài đặt tham số. Điều chỉnh cài đặt phần cứng (trên bộ điều khiển biến tần) hoặc tham số 12.15 / 12.25.

Lưu ý: Cần phải khởi động lại thiết bị điều khiển (bằng cách bật nguồn hoặc thông qua tham số 96.08 Khởi động bo mạch điều khiển) để xác thực bất kỳ thay đổi nào trong cài đặt phần cứng.

A6E6 ULC configuration Lỗi cấu hình người dùng. Vui lòng liên hệ hãng ABB hoặc chúng tôi RITECH.
0000 Điểm tốc độ không nhất quán. Kiểm tra xem mỗi điểm tốc độ (tham số 37.11… 37.15) có giá trị cao hơn điểm trước đó không.
0001 Điểm tần số không nhất quán. Kiểm tra xem mỗi điểm tần số (37.20… 37.16) có giá trị cao hơn điểm trước đó không.
0002 Điểm thiếu tải trên điểm quá tải. Kiểm tra xem mỗi điểm quá tải (37.31… 37.35) có giá trị cao hơn điểm tải trọng tương ứng (37.21… 37.25).
0003 Điểm quá tải dưới điểm quá tải.
A6E7 IPC configuration warning Lỗi cấu hình IPC.
0001 IPC được định cấu hình không chính xác cho EFB. Kiểm tra xem nếu tham số 76.21 Multipump configuration được đặt thành IPC, thì tham số 58.01 Protocol enable được đặt thành None / IPC communication.

Kiểm tra xem nếu 58.01 Protocol enable được đặt thành None / IPC communication, 76.21 cấu hình Multipump được đặt thành IPC và 76.24 IPC communication port được đặt thành EFB.

0002 IPC được định cấu hình không chính xác cho FBA. Kiểm tra xem nếu tham số 76.21 Multipump configuration được đặt thành không IPC, thì tham số 50.01 FBA A enable được đặt thành Disable.
A780 Motor stall Programmable warning: 31.24 Stall function Động cơ đang hoạt động trong vùng ngừng trệ vì quá tải hoặc không đủ công suất động cơ. Kiểm tra tải động cơ và xếp hạng truyền động.

Kiểm tra các thông số chức năng sự cố.

A783 Motor overload Dòng động cơ quá cao. Kiểm tra động cơ quá tải.

Điều chỉnh các thông số được sử dụng cho chức năng quá tải của động cơ (35.51… 35.53) và 35.55… 35.56.

A784 Motor disconnect Tất cả ba pha đầu ra đều bị ngắt kết nối với động cơ. Kiểm tra xem các công tắc giữa biến tần và động cơ đã đóng chưa.

Kiểm tra xem tất cả các cáp giữa biến tần và động cơ đã được kết nối và chắc chắn chưa.

Nếu không có sự cố nào được phát hiện và đầu ra biến tần thực sự được kết nối với động cơ, hãy liên hệ với chúng tôi RITECH.

A792 Brake resistor wiring Điện trở phanh ngắn mạch hoặc lỗi điều khiển bộ hãm. Kiểm tra bộ hãm phanh và kết nối điện trở phanh.

Đảm bảo điện trở phanh không bị hỏng.

A793 BR excess emperature Nhiệt độ điện trở phanh đã vượt quá giới hạn cảnh báo được xác định bởi tham số 43.12 Brake resistor warning limit. Dừng biến tần. Để điện trở nguội bớt.

Kiểm tra cài đặt chức năng bảo vệ quá tải điện trở (nhóm tham số 43 Bộ hãm phanh).

Kiểm tra cài đặt giới hạn cảnh báo, thông số 43.12 Brake resistor warning limit.

Kiểm tra xem điện trở đã được đo kích thước chính xác chưa.

Kiểm tra xem chu kỳ phanh có đáp ứng các giới hạn cho phép hay không.

A794 BR data Dữ liệu về điện trở phanh chưa được đưa ra. Kiểm tra lại các tham số 43.08… 43.10 có chính xác không.
0000 0001 Giá trị điện trở quá thấp. Kiểm tra giá trị 43.10
0000 0002 Không cho trước hằng số thời gian nhiệt. Kiểm tra giá trị 43.08
0000 0003 Công suất liên tục tối đa không được cung cấp. Kiểm tra giá trị 43.09
A79C BC IGBT excess temperature Nhiệt độ IGBT của bộ hãm phanh đã vượt quá giới hạn cảnh báo bên trong. Kiểm tra nhiệt độ môi trường xung quanh quá mức.

Kiểm tra lỗi quạt làm mát.

Kiểm tra các vật cản trong luồng không khí.

Kiểm tra việc ghi kích thước và làm mát tủ.

Kiểm tra cài đặt chức năng bảo vệ quá tải điện trở (xem tham số 43.06…43.10).

Kiểm tra giá trị điện trở tối thiểu cho phép đối với dao cắt đang được sử dụng.

Kiểm tra xem chu kỳ phanh có đáp ứng các giới hạn cho phép hay không.

Kiểm tra để đảm bảo điện áp AC nguồn cung cấp cho biến tần không quá mức.

A7AB Extension I/O configuration failure Mô-đun đã cài đặt không giống như được định cấu hình. Kiểm tra xem mô-đun đã cài đặt chưa (được hiển thị bằng tham số 15.02 Detected extension module) giống như được chọn bởi tham số 15.01 Extension module type.

Loại bỏ các nguồn gây nhiễu.

A7C1 FBA A communication Programmable warning: 50.02 FBA A comm loss func Giao tiếp tuần hoàn giữa biến tần và mô-đun bộ điều hợp bus trường A hoặc giữa PLC và mô-đun bộ điều hợp bus trường A bị mất. Kiểm tra trạng thái truyền thông fieldbus.

Xem tài liệu người dùng về giao diện fieldbus.

Kiểm tra cài đặt của các nhóm thông số s 50 Fieldbus adapter (FBA), 51 FBA A settings, 52 FBA A data in và 53 FBA A data out.

Kiểm tra kết nối cáp.

Kiểm tra xem bậc thầy giao tiếp có thể giao tiếp hay không.

A7CE EFB comm loss Programmable warning: 58.14 Communication loss action Ngắt kết nối trong giao tiếp fieldbus (EFB) được nhúng. Kiểm tra trạng thái của fieldbus master (trực tuyến / ngoại tuyến / lỗi, v.v.).

Kiểm tra kết nối cáp với các đầu cuối EIA-485 / X5 29, 30 và 31 trên thiết bị điều khiển.

A7EE Panel loss Programmable warning: 49.05 Communication loss action Bảng điều khiển hoặc công cụ PC được chọn làm vị trí điều khiển hoạt động cho biến tần đã ngừng giao tiếp. Kiểm tra công cụ PC hoặc kết nối bảng điều khiển.

Kiểm tra đầu nối bảng điều khiển.

Kiểm tra nền tảng lắp nếu đang được sử dụng.

Ngắt kết nối và kết nối lại bảng điều khiển.

A88F Cooling fan Đã vượt quá giới hạn hẹn giờ bảo trì. Cân nhắc việc thay quạt làm mát.

Xem tham số 05.04 Fan on-time counter hiển thị thời gian chạy quạt làm mát.

A8A0 AI supervision Programmable warning: 12.03 AI supervision function Tín hiệu tương tự nằm ngoài giới hạn được chỉ định cho đầu vào tương tự. Kiểm tra mức tín hiệu ở đầu vào tương tự.

Kiểm tra hệ thống dây điện được kết nối với đầu vào.

Kiểm tra giới hạn tối thiểu và tối đa của đầu vào trong nhóm tham số 12 Standard AI.

A8A1 RO life warning Rơ le đã thay đổi trạng thái nhiều hơn số lần khuyến nghị. hay đổi thiết bị điều khiển hoặc ngừng sử dụng đầu ra rơle.
0001 Đầu ra rơ le 1 Thay đổi thiết bị điều khiển hoặc ngừng sử dụng đầu ra rơle 1.
0002 Đầu ra rơ le 2 Thay đổi thiết bị điều khiển hoặc ngừng sử dụng đầu ra rơle 2.
003 Đầu ra rơ le 3 Thay đổi thiết bị điều khiển hoặc ngừng sử dụng đầu ra rơle 3.
A8A2 RO toggle warning Đầu ra rơle thay đổi trạng thái nhanh hơn so với khuyến nghị, ví dụ: nếu một tín hiệu tần số thay đổi nhanh được kết nối với nó. Tuổi thọ của rơle sẽ sớm bị vượt quá Thay thế tín hiệu được kết nối với nguồn đầu ra rơle bằng một tín hiệu ít thay đổi hơn.
001 Đầu ra rơ le 1. Chọn một tín hiệu khác với tham số 10.24 RO1 source.
002 Đầu ra rơ le 2. Chọn một tín hiệu khác với tham số 10.27 RO2 source.
003 Đầu ra rơ le 3. Chọn một tín hiệu khác với tham số 10.30 RO3 source.
A8B0 ABB Signal supervision 1  Cảnh báo được tạo bởi chức năng giám sát tín hiệu 1. Kiểm tra nguồn của cảnh báo (32.07 Supervision 1 signal).
A8B1 ABB Signal supervision 2 Cảnh báo được tạo bởi chức năng giám sát tín hiệu 2. Kiểm tra nguồn của cảnh báo (32.17 Supervision 2 signal).
A8B2 ABB Signal supervision 3 (Editable message text) Programmable warning: 32.26 Supervision 3 action Cảnh báo được tạo ra bởi chức năng giám sát tín hiệu 3. Kiểm tra nguồn của cảnh báo xem tham số 32.27 Supervision 3 signal.
A8B3 ABB Signal supervision 4 (Editable message text) Programmable warning: 32.36 Supervision 4 action Cảnh báo được tạo ra bởi chức năng giám sát tín hiệu 4. Kiểm tra nguồn của cảnh báo xem tham số 32.37 Supervision 4 signal.
A8B4 ABB Signal supervision 5 (Editable message text) Programmable warning: 32.46 Supervision 5 action Cảnh báo được tạo ra bởi chức năng giám sát tín hiệu 5. Kiểm tra nguồn của cảnh báo xem tham số 32.47 Supervision 5 signal.
A8B5 ABB Signal supervision 6 (Editable message text) Programmable warning: 32.56 Supervision 6 action Cảnh báo được tạo ra bởi chức năng giám sát tín hiệu 6. Kiểm tra nguồn của cảnh báo xem tham số 32.57 Supervision 6 signal.
A8BE ULC overload warning Programmable fault: 37.03 ULC overload actions Tín hiệu được chọn đã vượt quá tín hiệu quá tải của người dùng. Kiểm tra bất kỳ điều kiện hoạt động nào làm tăng tín hiệu được giám sát (ví dụ: tải của động cơ nếu mô-men xoắn hoặc dòng điện đang được theo dõi).

Xem tham số 37 User load curve.

A8BF ULC underload warning Programmable fault: 37.04 ULC underload actions Tín hiệu được chọn đã giảm xuống dưới mức tải trọng của người dùng Kiểm tra bất kỳ điều kiện hoạt động nào làm giảm tín hiệu được giám sát (ví dụ, mất tải nếu mô-men xoắn hoặc dòng điện đang được theo dõi).

Xem tham số 37 User load curve.

A981 External warning 1 (Editable message text) Programmable warning: 31.01 External event 1 source 31.02 External event 1 type Lỗi ở thiết bị bên ngoài 1. Kiểm tra thiết bị bên ngoài.

Kiểm tra cài đặt thông số 31.01 External event 1 source.

A982 External warning 2 (Editable message text) Programmable warning: 31.03 External event 2 source 31.04 External event 2 type Lỗi ở thiết bị bên ngoài 2. Kiểm tra thiết bị bên ngoài.

Kiểm tra cài đặt thông số 31.03 External event 2 source.

A983 External warning 3 (Editable message text) Programmable warning: 31.05 External event 3 source 31.06 External event 3 type Lỗi ở thiết bị bên ngoài 3. Kiểm tra thiết bị bên ngoài.

Kiểm tra cài đặt thông số 31.05 External event 3 source.

A984 External warning 4 (Editable message text) Programmable warning: 31.07 External event 4 source 31.08 External event 4 type Lỗi ở thiết bị bên ngoài 4. Kiểm tra thiết bị bên ngoài.

Kiểm tra cài đặt thông số 31.07 External event 4 source.

A985 External warning 5 (Editable message text) Programmable warning: 31.09 External event 5 source 31.10 External event 5 type Lỗi ở thiết bị bên ngoài 5. Kiểm tra thiết bị bên ngoài.

Kiểm tra cài đặt thông số 31.09 External event 5 source.

AF80 INU-LSU comm loss Programmable warning: 60.79 INU-LSU comm loss function Giao tiếp DDCS (cáp quang) giữa các bộ chuyển đổi (ví dụ, bộ biến tần và bộ cung cấp) bị mất.

Lưu ý rằng bộ biến tần sẽ tiếp tục hoạt động dựa trên thông tin trạng thái nhận được lần cuối từ bộ chuyển đổi khác.

Chỉ dành cho ACH580-31 và ACH580-34.

Kiểm tra trạng thái của bộ chuyển đổi khác (thông số 06.36 và 06.39).

Kiểm tra cài đặt của giao tiếp DDCS nhóm thông số 60.

Kiểm tra cài đặt tương ứng trong chương trình điều khiển của bộ chuyển đổi khác.

Kiểm tra kết nối cáp. Nếu cần, hãy thay thế dây cáp.

AF85 Line side unit warning Đơn vị cung cấp (hoặc bộ chuyển đổi khác) đã tạo ra cảnh báo. Vui lòng liên hệ với chúng tôi RITECH.
AF88 Season configuration warning Bạn đã định cấu hình phần bắt đầu trước phần trước. Định cấu hình các phần với ngày bắt đầu tăng dần, xem các thông số 34.60 Season 1 start date…34.63 Season 4 start date.
AF90 Speed controller autotuning Quy trình tự động dò tìm bộ điều khiển tốc độ không hoàn tất thành công.
0000 Biến tần đã bị dừng trước khi quá trình tự động hoàn tất. Khởi động biến tần và lặp lại autotune cho đến khi thành công.
0001 Biến tần đã được khởi động và nó chưa sẵn sàng để làm theo lệnh autotune. Đảm bảo các điều kiện tiên quyết của quá trình chạy autotune được đáp ứng
0002 Không thể đạt được tham chiếu mô-men xoắn cần thiết trước khi biến tần đạt tốc độ tối đa. Giảm bước mô-men xoắn (tham số 25.38) hoặc tăng bước tốc độ (tham số 25.39)
0003 Động cơ không thể tăng tốc / lên tốc độ tối đa. Tăng bước mô men (tham số 25.38) hoặc giảm bước tốc độ (tham số 25.39).
0004 Động cơ không thể giảm tốc đến tốc độ tối thiểu. Tăng bước mô men (tham số 25.38) hoặc giảm bước tốc độ (tham số 25.39).
0005 Động cơ không thể giảm tốc với mô-men xoắn tự động hoàn toàn. Giảm bước mô-men xoắn (tham số 25.38) hoặc bước tốc độ (tham số 25.39).
0006 Autotune không thể ghi một tham số. Chạy biến tần một lần nữa.
0007 Biến tần đã đi xuống khi chế độ tự động được kích hoạt. Chạy biến tần đến điểm đã đặt và bắt đầu tự động chạy thêm một lần nữa.
0008 Biến tần đã tăng lên khi chế độ tự động được kích hoạt. Chờ cho đến khi biến tần đạt đến điểm thiết lập và bắt đầu chạy tự động.
0009 Biến tần đã chạy ngoài giới hạn tốc độ tự động phát trong quá trình kích hoạt tự động phát. Kiểm tra các giới hạn, đặt điểm đặt chính xác và lặp lại chế độ tự động.
AFAA Autoreset Một lỗi sắp được tự động thiết lập lại. Cảnh báo nhiều thông tin. Xem cài đặt trong nhóm thông số 31 Fault functions.
AFE1 Emergency stop (off2) Biến tần đã nhận được lệnh dừng khẩn cấp (tắt chọn chế độ 2). Kiểm tra xem nó có an toàn để tiếp tục hoạt động hay không. Sau đó đưa nút nhấn dừng khẩn cấp về vị trí bình thường. Khởi động lại biến tần.

Nếu dừng khẩn cấp không chủ ý, hãy kiểm tra nguồn được chọn theo tham số 21.05 Emergency stop source.

AFE2 Emergency stop (off1 or off3) Biến tần đã nhận được lệnh dừng khẩn cấp (chọn chế độ tắt 1 hoặc tắt 3).
AFE9 Start delay Độ trễ khởi động đang hoạt động và biến tần sẽ khởi động động cơ sau độ trễ xác định trước. Cảnh báo nhiều thông tin. Xem thông số 21.22 Start delay.
AFED Run permissive Chạy cho phép là giữ cho biến tần không chạy động cơ. Kiểm tra cài đặt của (và nguồn được chọn bởi) tham số 20.40 Chạy cho phép.
AFEE Start interlock 1 Bắt đầu khóa liên động 1 là giữ cho biến tần khởi động. Kiểm tra nguồn tín hiệu được chọn cho tham số 20.41 Start interlock 1.
AFEF Start interlock 2 Start interlock 2 là giữ cho biến tần khởi động. Kiểm tra nguồn tín hiệu được chọn cho tham số 20.42 Start interlock 1.
AFF0 Start interlock 3 Start interlock 3 đang giữ cho biến tần khởi động. Kiểm tra nguồn tín hiệu được chọn cho tham số 20.43 Start interlock 1.
AFF1 Start interlock 4 Start interlock 4 đang giữ cho biến tần khởi động. Kiểm tra nguồn tín hiệu được chọn cho tham số 20.44 Start interlock 1.
AFF2 Run permissive forced warning DI bắt buộc được sử dụng làm nguồn cho tham số 20.40 Run permissive. Nếu 20.40 Run permissive sử dụng DIx làm nguồn, hãy kiểm tra xem bit tương ứng với DIx trong tham số 10.03 lựa chọn lực lượng DI có phải là 1 hay không.
AFF3 Start interlock forced warning Một hoặc nhiều DI bắt buộc được sử dụng làm nguồn cho một hoặc nhiều tham số 20.41 Bắt đầu khóa liên động 1… 20.44 Khởi động khóa liên động 4. Kiểm tra tất cả các tham số 20.41 Bắt đầu khóa liên động 1… 20.44 Bắt đầu khóa liên động 4. Nếu bất kỳ tham số nào trong số này sử dụng DIx làm nguồn, hãy kiểm tra xem bit tương ứng với DIx trong tham số 10.03 lựa chọn lực DI có phải là 1 hay không.
AFF5 Override new start required Chức năng Tắt mô-men xoắn an toàn đã hoạt động và đã được đặt lại trong khi Ghi đè. Cần có tín hiệu khởi động mới để khởi động lại biến tần.
AFF6 Identification run Chạy ID động cơ sẽ xảy ra vào lần bắt đầu tiếp theo.
AFF8 Motor heating active Quá trình gia nhiệt trước đang được thực hiện. Cảnh báo nhiều thông tin.

Chế độ làm nóng trước động cơ đang hoạt động. Hiện tại được chỉ định bởi tham số 21.16 Preheating current đang được chuyển qua động cơ.

AFFE Override active Biến tần đang ở chế độ Ghi đè.
B5A0 STO event Programmable event: 31.22 STO indication run/stop Chức năng tắt mô-men xoắn an toàn đang hoạt động, tức là. (các) tín hiệu mạch an toàn được kết nối với đầu nối STO bị mất. Kiểm tra kết nối mạch an toàn xem thêm tham số 31.22 STO indication run/stop.
B5A2 Power applied Biến tần đã được khởi động hoặc bảng điều khiển đã được khởi động lại thành công.
B681 Hand mode selected Biến tần được đặt ở chế độ Hand. Kiểm tra bảng điều khiển để đảm bảo rằng vị trí điều khiển hiện tại là chính xác.
B682 Off mode selected Biến tần được đặt ở chế độ Off. Kiểm tra bảng điều khiển để đảm bảo rằng vị trí điều khiển hiện tại là chính xác.
B683 Auto mode selected Biến tần được đặt ở chế độ Auto. Kiểm tra bảng điều khiển để đảm bảo rằng vị trí điều khiển hiện tại là chính xác.
B686 Checksum mismatch Programmable event: 96.54 Checksum action Tổng kiểm tra tham số được tính toán không khớp với bất kỳ tổng kiểm tra tham chiếu đã bật nào. Xem tham số A686 Checksum mismatch.
B687 Auto start command Biến tần đã nhận được lệnh khởi động khi ở chế độ Tự động
B688 Auto stop command Biến tần đã nhận được lệnh dừng khi ở chế độ Tự động.
B689 Modulating started Biến tần bắt đầu điều chỉnh.
B68A Modulating stopped Biến tần ngừng điều biến.
D501 No more available PFC motors Không thể khởi động thêm động cơ PFC vì chúng có thể được khóa vào nhau hoặc ở chế độ Hand. Kiểm tra để đảm bảo không có động cơ PFC được khóa liên động, xem các thông số: 76.81… 76.84.

Nếu tất cả các động cơ đang được sử dụng, hệ thống PFC không đủ kích thước để xử lý nhu cầu.

D502 All motors interlocked Tất cả các động cơ trong hệ thống PFC đều được khóa lồng vào nhau. Kiểm tra xem không có động cơ PFC nào được khóa lồng vào nhau hay không, xem các thông số 76.81… 76.84.
D503 VSD controlled PFC motor interlocked Động cơ kết nối với biến tần được khóa liên động (không khả dụng). Động cơ kết nối với biến tần được khóa liên động và do đó không thể khởi động được.

Tháo khóa liên động tương ứng để khởi động động cơ PFC được điều khiển bằng biến tần. Xem các thông số 76,81… 76,84

D504 Damper timeout Xả không khí hoặc van điều tiết không khí bên ngoài đã hết thời gian.
0001 Van điều tiết xả khí được lệnh mở và nó hết thời gian trong khi mở Xem tham số 84.05
0002 Van điều tiết xả khí được lệnh đóng và nó hết thời gian trong khi đóng. Xem tham số 84.08
0003 Van điều tiết không khí bên ngoài được lệnh mở và nó hết thời gian trong khi mở. Xem tham số 84.15
0004 Van điều tiết không khí bên ngoài được lệnh đóng và nó hết thời gian trong khi đóng. Xem tham số 84.18
D50A Running dry Programmable warning: 82.20 Dry run protection Chế độ bảo vệ chạy khô được kích hoạt. Kiểm tra đầu vào của máy bơm xem có đủ mực nước không.

Kiểm tra cài đặt bảo vệ chạy khô trong thông số 82.20 Bảo vệ chạy khô và 82.21 Nguồn chạy khô.

D50B Pipe fill-timeout Programmable warning: 82.25 Soft pipe fill supervision Đổ đầy đường ống mềm đã đạt đến giới hạn thời gian chờ. Đầu ra PID không đạt được điểm đặt sau khi kết thúc quá trình tăng tốc tham chiếu và đã hết giới hạn thời gian chờ. Kiểm tra đường ống xem có thể bị rò rỉ hay không.

Xem tham số 82.25 Giám sát lấp đầy đường ống mềm và 82.26 Giới hạn thời gian chờ.

D50C Maximum flow protection Programmable warning: 80.17 Maximum flow protection Luồng thực tế vượt quá mức cảnh báo đã xác định. Kiểm tra hệ thống xem có rò rỉ không.

Kiểm tra cài đặt bảo vệ lưu lượng trong các thông số 80.15 Lưu lượng tối đa, 80.17 Bảo vệ lưu lượng tối đa và 80.19 Độ trễ kiểm tra lưu lượng.

D50D Minimum flow protection Programmable warning: 80.18 Minimum flow protection Luồng thực tế thấp hơn mức cảnh báo đã xác định. Kiểm tra xem van đầu vào và van đầu ra có mở không.

Kiểm tra cài đặt bảo vệ lưu lượng trong các thông số 80.16 Lưu lượng tối thiểu, 80.18 Bảo vệ lưu lượng tối thiểu và 80.19 Độ trễ kiểm tra lưu lượng.

D50E Outlet minimum pressure Programmable warning: 82.30 Outlet minimum pressure protection Áp suất đầu ra đo được dưới giới hạn cảnh báo đã xác định. Kiểm tra rò rỉ đầu ra của máy bơm.

Kiểm tra cấu hình của bảo vệ áp suất đầu ra.

Xem thông số 82.30 Bảo vệ áp suất tối thiểu đầu ra và 82.31 Mức cảnh báo áp suất tối thiểu đầu ra.

D50F Outlet maximum pressure Programmable warning: 82.35 Outlet maximum pressure protection Áp suất đầu ra đo được vượt quá giới hạn cảnh báo đã xác định. Kiểm tra đầu ra của máy bơm xem có bị tắc nghẽn hoặc van đóng không.

Kiểm tra cấu hình của bảo vệ áp suất đầu ra.

Xem thông số 82.35 Bảo vệ áp suất tối đa đầu ra và 82.37 Mức cảnh báo áp suất tối đa đầu ra

D510 Inlet minimum pressure Programmable warning: 82.40 Inlet minimum pressure protection Áp suất đầu vào đo được dưới mức cảnh báo đã xác định. Kiểm tra đầu vào máy bơm xem có bị tắc nghẽn hoặc van đóng không.

Kiểm tra cấu hình của bảo vệ áp suất đầu vào.

Xem thông số 82.40 Bảo vệ áp suất tối thiểu đầu vào và mức cảnh báo áp suất tối thiểu 82.41 Đầu vào.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.