Bảng mã cảnh báo biến tần ABB ACS 880

Bảng mã cảnh báo biến tần ACS 880

Mã cảnh báo Mô tả Nguyên nhân Cách khắc phục
A2A1 Current calibration. Hiệu chuẩn đo lường hiện tại sẽ xảy ra ở lần bắt đầu tiếp theo. Cảnh báo nhiều thông tin.
A2B1 Overcurrent Dòng điện đầu ra đã vượt quá giới hạn lỗi bên trong. Kiểm tra tải động cơ.

Kiểm tra thời gian tăng tốc trong nhóm tham số 23 Speed reference ramp (điều khiển tốc độ), 26 Torque reference chain (điều khiển mô-men xoắn) hoặc 28 Frequency reference chain (điều khiển tần số). Đồng thời kiểm tra các thông số 46.01 Tỷ lệ tốc độ, 46.02 Tỷ lệ tần số và 46.03 Tỷ lệ mô-men xoắn.

Kiểm tra động cơ và cáp động cơ (bao gồm cả pha và kết nối tam giác / sao).

Kiểm tra lỗi chạm đất trong động cơ hoặc cáp động cơ bằng cách đo điện trở cách điện của động cơ và cáp động cơ.

Kiểm tra xem dữ liệu khởi động trong nhóm thông số 99 Motor data có tương ứng với bảng định mức động cơ không.

Kiểm tra để đảm bảo rằng không có tụ điện hiệu chỉnh hệ số công suất hoặc bộ hấp thụ xung điện trong cáp động cơ.

Kiểm tra cáp bộ mã hóa (bao gồm cả phân kỳ).

A2B3 Earth leakage Biến tần đã phát hiện mất cân bằng tải thường do lỗi nối đất trong động cơ hoặc cáp động cơ. Kiểm tra không có tụ điện hiệu chỉnh hệ số công suất hoặc bộ giảm xung điện trong cáp động cơ.

Kiểm tra lỗi chạm đất trong động cơ hoặc cáp động cơ bằng cách đo điện trở cách điện của động cơ và cáp động cơ.

Nếu không có lỗi nối đất nào có thể được phát hiện, vui lòng liên hệ với chúng tôi RITECH.

A2B4 Short circuit Ngắn mạch động cơ. Kiểm tra động cơ và cáp động cơ.

Kiểm tra xem không có tụ điện hiệu chỉnh hệ số công suất hoặc bộ hấp thụ xung điện trong cáp động cơ.

A2BA IGBT overload Mối nối IGBT quá mức với nhiệt độ trường hợp. Cảnh báo này bảo vệ (các) IGBT và có thể được kích hoạt bằng cách đoản mạch trong cáp động cơ. Kiểm tra cáp động cơ.
A3A1 DC link overvoltage Mạch trung gian điện áp DC quá cao (khi biến tần dừng). Kiểm tra cài đặt điện áp nguồn (tham số 95.01 Điện áp nguồn). Lưu ý rằng việc cài đặt sai thông số có thể khiến động cơ lao lên không kiểm soát được, hoặc có thể làm quá tải bộ hãm hoặc điện trở.

Kiểm tra điện áp cung cấp.

A3A2 DC link undervoltage Mạch trung gian điện áp DC quá thấp (khi biến tần dừng).
A3AA DC not charged Điện áp của mạch DC trung gian vẫn chưa tăng lên mức hoạt động.
A3C1 DC voltage difference Sự khác biệt về điện áp DC giữa các mô-đun biến tần được kết nối song song. Vui lòng liên hệ với chúng tôi RITECH.
A490 Incorrect temperature sensor setup Loại cảm biến không khớp hoặc Kiểm tra cài đặt của thông số nguồn nhiệt độ 35.11 và 35.21 so với 91.21 và 91.24.
Lỗi dây giữa mô-đun giao diện bộ mã hóa và cảm biến nhiệt độ. Kiểm tra hệ thống dây điện của cảm biến.
A491 External temperature  Nhiệt độ đo được 1 hoặc 2 đã vượt quá giới hạn cảnh báo. Kiểm tra giá trị của các thông số 35.02 Measured temperature 1 và 35.03 Measured temperature 2.

Kiểm tra việc làm mát động cơ (hoặc thiết bị khác có nhiệt độ đang được đo).

Kiểm tra các giới hạn cảnh báo đối với nhiệt độ đo được 1 và 2 trong nhóm thông số 35 Motor thermal protection.

A4A1 IGBT overtemperature Nhiệt độ IGBT quá mức cho phép. Kiểm tra điều kiện môi trường xung quanh.

Kiểm tra lưu lượng gió và hoạt động của quạt.

Kiểm tra các cánh tản nhiệt để tìm bụi.

Kiểm tra công suất động cơ so với công suất truyền động.

A4A9 Cooling Nhiệt độ mô-đun drive quá cao. Kiểm tra nhiệt độ môi trường xung quanh. Nếu nó vượt quá 40 ° C (104 ° F), hãy đảm bảo rằng dòng tải không vượt quá khả năng tải giảm tốc của biến tần.

Kiểm tra luồng không khí làm mát mô-đun và hoạt động của quạt.

Kiểm tra bên trong tủ và bộ tản nhiệt của mô-đun xem có bám bụi không. Làm sạch bất cứ khi nào cần thiết.

A4B0 Excess temperature Nhiệt độ mô-đun bộ nguồn quá mức. Kiểm tra điều kiện môi trường xung quanh.

Kiểm tra lưu lượng gió và hoạt động của quạt.

Kiểm tra các cánh tản nhiệt để tìm bụi.

Kiểm tra công suất động cơ so với công suất truyền động.

A4B1 Excess temperature difference Chênh lệch nhiệt độ cao giữa các IGBT của các pha khác nhau. Kiểm tra hệ thống cáp động cơ.

Kiểm tra việc làm mát (các) mô-đun.

A4F6 IGBT temperature Nhiệt độ IGBT quá mức. Kiểm tra điều kiện môi trường xung quanh.

Kiểm tra lưu lượng gió và hoạt động của quạt.

Kiểm tra các cánh tản nhiệt để tìm bụi.

Kiểm tra công suất động cơ so với công suất truyền động.

A580 PU communication Đã phát hiện lỗi giao tiếp giữa bộ điều khiển biến tần và bộ nguồn. Kiểm tra các kết nối giữa bộ điều khiển biến tần và bộ nguồn.
A5A0 Safe torque off Programmable warning: 31.22 STO diagnostics Chức năng tắt mô-men xoắn an toàn đang hoạt động, tức là (các) tín hiệu mạch an toàn được kết nối với đầu nối STO bị mất. Kiểm tra kết nối mạch an toàn.

Xem tham số 31.22.

A5EA Measurement circuit temperature Sự cố với phép đo nhiệt độ bên trong của biến tần. Liên hệ hãng ABB.
A5EB PU board powerfail Nguồn điện bộ cấp nguồn bị lỗi. Liên hệ hãng ABB.
A5EC PU communication internal Đã phát hiện lỗi giao tiếp giữa bộ điều khiển biến tần và bộ nguồn. Kiểm tra các kết nối giữa bộ điều khiển biến tần và bộ nguồn.
A5ED Measurement circuit ADC Lỗi mạch đo lường. Liên hệ hãng ABB.
A5EE Measurement circuit DFF Lỗi mạch đo lường. Liên hệ hãng ABB.
A5EF PU state feedback Phản hồi trạng thái từ các pha đầu ra không khớp với tín hiệu điều khiển Liên hệ hãng ABB
A5F0 Charging feedback Mất tín hiệu phản hồi từ sạc. Kiểm tra tín hiệu phản hồi đến từ hệ thống sạc.
A6A4 Motor nominal value Các thông số động cơ được đặt không chính xác. Kiểm tra lại thông số động cơ.

Kiểm tra cài đặt của các thông số cấu hình động cơ trong nhóm 98 và 99.

A6A5 No motor data Các thông số trong nhóm 99 chưa được đặt. Kiểm tra xem tất cả các tham số bắt buộc trong nhóm 99 đã được đặt chưa.

Liên hệ hãng ABB.

A6A6 Voltage category unselected Danh mục điện áp chưa được xác định Xác định dải điện áp cung cấp (tham số 95.01 Điện áp cung cấp).
A6D1 FBA A parameter conflict Biến tần không có chức năng do PLC yêu cầu hoặc chức năng được yêu cầu chưa được kích hoạt. Kiểm tra lập trình PLC.

Kiểm tra cài đặt của các nhóm thông số 50 Fieldbus adapter (FBA) and 51 FBA A settings.

A6E5 AI parametrization Cài đặt phần cứng hiện tại / điện áp của đầu vào tương tự không tương ứng với cài đặt tham số. Điều chỉnh cài đặt phần cứng (trên bộ điều khiển biến tần) hoặc tham số 12.15 / 12.25.

Lưu ý: Cần phải khởi động lại thiết bị điều khiển (bằng cách bật nguồn hoặc thông qua tham số 96.08 Khởi động bo mạch điều khiển) để xác thực bất kỳ thay đổi nào trong cài đặt phần cứng.

A780 Motor stall Programmable warning: 31.24 Stall function Động cơ đang hoạt động trong vùng ngừng trệ vì quá tải hoặc không đủ công suất động cơ. Kiểm tra tải động cơ và xếp hạng truyền động.

Kiểm tra các thông số chức năng sự cố.

A782 FEN temperature Lỗi đo nhiệt độ khi cảm biến nhiệt độ (KTY hoặc PTC) được kết nối với giao diện bộ mã hóa FEN-xx được sử dụng. Kiểm tra xem thông số 35.11 Giám sát 1 nguồn / 35.21 Cài đặt nguồn Giám sát 2 tương ứng với cài đặt giao diện bộ mã hóa thực tế.
Lỗi đo nhiệt độ khi sử dụng cảm biến KTY kết nối với giao diện bộ mã hóa FEN-01. FEN-01 không hỗ trợ đo nhiệt độ bằng cảm biến KTY. Sử dụng cảm biến PTC hoặc mô-đun giao diện bộ mã hóa khác.
A791 Brake resistor Điện trở phanh bị hỏng hoặc không được kết nối. Kiểm tra xem điện trở phanh đã được kết nối chưa.

Kiểm tra tình trạng của điện trở phanh.

A793 BR excess emperature Nhiệt độ điện trở phanh đã vượt quá giới hạn cảnh báo được xác định bởi tham số 43.12 Brake resistor warning limit. Dừng biến tần. Để điện trở nguội bớt.

Kiểm tra cài đặt chức năng bảo vệ quá tải điện trở (nhóm tham số 43 Bộ hãm phanh).

Kiểm tra cài đặt giới hạn cảnh báo, thông số 43.12 Brake resistor warning limit.

Kiểm tra xem điện trở đã được đo kích thước chính xác chưa.

Kiểm tra xem chu kỳ phanh có đáp ứng các giới hạn cho phép hay không.

A794 Brake resistor wiring Điện trở phanh ngắn mạch hoặc lỗi điều khiển bộ hãm. Kiểm tra bộ hãm phanh và kết nối điện trở phanh.

Đảm bảo điện trở phanh không bị hỏng.

A79B BC short circuit Ngắn mạch trong IGBT cắt phanh. Thay phanh.

Đảm bảo điện trở phanh được kết nối và không bị hỏng.

A79C BC IGBT excess temperature Nhiệt độ IGBT của bộ hãm phanh đã vượt quá giới hạn cảnh báo bên trong. Kiểm tra nhiệt độ môi trường xung quanh quá mức.

Kiểm tra lỗi quạt làm mát.

Kiểm tra các vật cản trong luồng không khí.

Kiểm tra việc ghi kích thước và làm mát tủ.

Kiểm tra cài đặt chức năng bảo vệ quá tải điện trở (xem tham số 43.06…43.10).

Kiểm tra giá trị điện trở tối thiểu cho phép đối với dao cắt đang được sử dụng.

Kiểm tra xem chu kỳ phanh có đáp ứng các giới hạn cho phép hay không.

Kiểm tra để đảm bảo điện áp AC nguồn cung cấp cho biến tần không quá mức.

A7A1 Mechanical brake closing failed Programmable warning: 44.17 Brake fault function Tình trạng báo phanh cơ không như mong muốn trong quá trình phanh đóng. Kiểm tra kết nối phanh cơ.

Kiểm tra cài đặt phanh cơ khí trong nhóm thông số 44 Điều khiển phanh cơ khí.

Kiểm tra xem tín hiệu báo có khớp với trạng thái thực tế của phanh không.

A7A2 Mechanical brake opening failed Programmable warning: 44.17 Brake fault function Tình trạng báo phanh cơ không như mong muốn trong quá trình mở phanh. Kiểm tra kết nối phanh cơ.

Kiểm tra cài đặt phanh cơ trong nhóm thông số 44 Mechanical brake control.

Kiểm tra xem tín hiệu báo có khớp với trạng thái thực tế của phanh không

A7A5 Mechanical brake opening not allowed Programmable warning: 44.17 Brake fault function Không thể đáp ứng điều kiện mở của phanh cơ khí (ví dụ, phanh đã bị ngăn không cho mở bởi tham số 44.11 Giữ phanh luôn đóng). Kiểm tra cài đặt phanh cơ trong nhóm thông số 44 Kiểm soát phanh cơ (đặc biệt là 44.11 Giữ phanh luôn đóng).

Kiểm tra xem tín hiệu báo nhận (nếu được sử dụng) có khớp với trạng thái thực tế của phanh không.

A7B0 Motor speed feedback Programmable warning: 90.45 Motor feedback fault Không nhận được phản hồi tốc độ động cơ. Kiểm tra cài đặt của các tham số theo nhóm 90 Feedback selection, 91 Encoder module settings, 92 Encoder 1 configuration and 93 Encoder 2 configuration.

Kiểm tra cài đặt bộ mã hóa.

A7C1 FBA A communication  Giao tiếp tuần hoàn giữa biến tần và mô-đun bộ điều hợp bus trường A hoặc giữa PLC và mô-đun bộ điều hợp bus trường A bị mất. Kiểm tra trạng thái truyền thông fieldbus.

Xem tài liệu người dùng về giao diện fieldbus.

Kiểm tra cài đặt của các nhóm thông số s 50 Fieldbus adapter (FBA), 51 FBA A settings, 52 FBA A data in và 53 FBA A data out.

Kiểm tra kết nối cáp.

Kiểm tra xem bậc thầy giao tiếp có thể giao tiếp hay không.

A7E1 Encoder 1 Lỗi encoder 1 Kiểm tra xem cài đặt tham số trong nhóm 92 Cấu hình bộ mã hóa 1 có đúng không.

Lưu ý: Cài đặt mới sẽ chỉ có hiệu lực sau khi thông số 91.10 Làm mới thông số bộ mã hóa được sử dụng hoặc sau khi bộ điều khiển biến tần được cấp nguồn vào lần tiếp theo.

Aux code: 410 Lỗi đọc dữ liệu Vui lòng liên hệ với chúng tôi RITECH.
Aux code: 411 Quá tốc độ
Aux code: 412 Tần số xung quá mức
Aux code: 413 Cáp lỗi Kiểm tra hệ thống dây của bộ mã hóa.

Xem thêm các thông số 92.20 Enc cable fault func and 92.21 Enc cable fault mode.

Aux code: 414 Lỗi chạy ID trình phân giải Vui lòng liên hệ với chúng tôi RITECH.
Aux code: 415 Resolver SW version
Aux code: 416 Thang đo tốc độ trình phân giải
Aux code: 424 Lỗi đọc dữ liệu
Aux code: 425 Chế độ lỗi cáp không được hỗ trợ Cài đặt hiện tại của chế độ lỗi cáp mã hóa 92.21 không được mô-đun FEN-xx hỗ trợ.
Aux code: 514 Mất liên lạc Kiểm tra hệ thống dây của bộ mã hóa.
A7E2 Encoder 2 Bộ mã hóa 2 đã được kích hoạt bằng tham số nhưng không thể tìm thấy giao diện bộ mã hóa (FEN-xx). Kiểm tra xem cài đặt tham số trong cấu hình nhóm 93 Encoder 2 có đúng không.

Lưu ý: Cài đặt mới sẽ chỉ có hiệu lực sau khi thông số 91.10 Làm mới thông số bộ mã hóa được sử dụng hoặc sau khi bộ điều khiển biến tần được cấp nguồn vào lần tiếp theo.

A7EE Panel loss Programmable warning: 49.05 Communication loss action Bảng điều khiển hoặc công cụ PC được chọn làm vị trí điều khiển hoạt động cho biến tần đã ngừng giao tiếp. Kiểm tra công cụ PC hoặc kết nối bảng điều khiển.

Kiểm tra đầu nối bảng điều khiển.

Ngắt kết nối và kết nối lại bảng điều khiển.

Thay thế bảng điều khiển trong nền tảng lắp đặt.

A880 Motor bearing warning Programmable warnings: 33.14 On-time 1 warning select 33.24 On-time 2 warning select 33.55 Value counter 1 warning select 33.65 Value counter 2 warning selection Cảnh báo được tạo bởi bộ hẹn giờ thời gian hoạt động hoặc bộ đếm giá trị. Kiểm tra nguồn của cảnh báo tương ứng với mã:

0: 33.13 On-time 1 source.

1: 33.23 On-time 2 source. 

4: 33.53 Value counter 1 source. 

5: 33.63 Value counter 2 source.

A881 Output relay warning Cảnh báo do bộ đếm tạo ra.

Cảnh báo có thể lập trình:

33.35 Edge counter 1 warning selection

33.45 Edge counter 2 warning selection

Kiểm tra nguồn của cảnh báo tương ứng với mã:

2: 33.33 Edge counter 1 source.

3: 33.43 Edge counter 2 source.

A882 Motor starts warning
A883 Power ups warning
A884 Main contactor warning
A885 DC charge warning
A886 On-time 1 warning Programmable warning: 33.14 On-time 1 warning select Cảnh báo được tạo bởi bộ hẹn giờ đúng giờ 1. Kiểm tra nguồn cảnh báo (tham số 33.13 On-time 1 source).
A887 On-time 2 warning Programmable warning: 33.24 On-time 2 warning select Cảnh báo được tạo bởi bộ hẹn giờ đúng giờ 2. Kiểm tra nguồn cảnh báo (tham số 33.23 On-time 2 source).
A888 Edge counter 1 warning Programmable warning: 33.35 Edge counter 1 warning selection Cảnh báo được tạo bởi bộ đếm cạnh 1. Kiểm tra nguồn của cảnh báo (tham số 33.33 Edge counter 1 source).
A889 Edge counter 2 warning Programmable warning: 33.45 Edge counter 2 warning selection Cảnh báo được tạo bởi bộ đếm cạnh 2. Kiểm tra nguồn của cảnh báo (tham số 33.43 Edge counter 2 source).
A88A Value integrator 1 warning Programmable warning: 33.55 Value counter 1 warning select Cảnh báo được tạo bởi bộ đếm giá trị 1. Kiểm tra nguồn của cảnh báo (tham số 33.53 Value counter 1 source).
A88B Value integrator 2 warning Programmable warning: 33.65 Value counter 2 warning selection Cảnh báo được tạo bởi bộ đếm giá trị 2. Kiểm tra nguồn của cảnh báo (tham số 33.53 Value counter 2 source).
A88C Device clean warning Cảnh báo được tạo bởi bộ hẹn giờ thời gian hoạt động.

Cảnh báo có thể lập trình:

33.14 On-time 1 warning select

33.24 On-time 2 warning select

Kiểm tra nguồn của cảnh báo tương ứng với mã:

0: 33.13 On-time 1 source

1: 33.23 On-time 2 source

10: 05.04 Fan on-time counter.

A88D DC capacitor warning
A88E Cabinet fan warning
A88F Cooling fan warning
A890 Additional cooling fan warning
A8B0 Signal supervision Programmable warning: 32.06 Superv1 action 32.16 Superv2 action 32.26 Superv3 action Cảnh báo được tạo ra bởi chức năng giám sát tín hiệu. Kiểm tra nguồn của cảnh báo (tham số 32.07, 32.17 hoặc 32.28).
A981 External warning 1 Programmable warning: 31.01 External event 1 source 31.02 External event 1 type Cảnh báo do thiết bị bên ngoài tạo ra. (Thông tin này được định cấu hình thông qua một trong các đầu vào kỹ thuật số có thể lập trình.) Kiểm tra các thiết bị bên ngoài.
AF8C Process PID sleep mode Biến tần đang vào chế độ ngủ. Xem tham số 40.41…40.48.

Xem phần Sleep function for process PID control.

AFAA Autoreset Một lỗi sắp được tự động thiết lập lại. Cảnh báo nhiều thông tin. Xem cài đặt trong nhóm thông số 31 Fault functions.
AFE1 Emergency stop (off2) Biến tần đã nhận được lệnh dừng khẩn cấp (tắt chọn chế độ 2). Kiểm tra xem nó có an toàn để tiếp tục hoạt động hay không. Sau đó đưa nút nhấn dừng khẩn cấp về vị trí bình thường. Khởi động lại biến tần.
AFE2 Emergency stop (off1 or off3) Biến tần đã nhận được lệnh dừng khẩn cấp (chọn chế độ tắt 1 hoặc tắt 3).
AFEA Enable start signal missing Không nhận được tín hiệu khởi động cho phép. Kiểm tra cài đặt của (và nguồn được chọn bởi) tham số 20.19 Enable start command..
AFEB Run enable missing Không nhận được tín hiệu cho phép chạy. Kiểm tra cài đặt thông số 20.12 Run enable 1 source.

Bật tín hiệu (ví dụ: trong Fieldbus Control Word) hoặc kiểm tra dây của nguồn đã chọn.

AFED Enable to rotate Không nhận được tín hiệu quay vòng trong khoảng thời gian trễ cố định 120 s. Bật tín hiệu xoay (ví dụ: trong đầu vào kỹ thuật số).

Kiểm tra cài đặt của (và nguồn được chọn bởi) tham số 20.22 Enable to rotate.

AFF6 Identification run Chạy ID động cơ sẽ xảy ra vào lần bắt đầu tiếp theo.
AFF7 Autophasing Tự động chia sẻ sẽ xảy ra ở lần bắt đầu tiếp theo. Cảnh báo nhiều thông tin.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.