Bảng mã cảnh báo biến tần ABB ACS 560

 

Mã cảnh báo Mô tả Nguyên nhân Cách khắc phục
64FF Fault reset Lỗi đã được đặt lại từ bảng điều khiển.
A2B1 Overcurrent Dòng điện đầu ra đã vượt quá giới hạn lỗi bên trong.

Ngoài tình huống quá dòng thực tế, cảnh báo này cũng có thể do lỗi nối đất hoặc mất pha nguồn cung cấp.

Kiểm tra tải động cơ.

Kiểm tra thời gian tăng tốc trong nhóm tham số 23 Speed reference ramp (điều khiển tốc độ), 26 Torque reference chain (điều khiển mô-men xoắn) hoặc 28 Frequency reference chain (điều khiển tần số). Đồng thời kiểm tra các thông số 46.01 Tỷ lệ tốc độ, 46.02 Tỷ lệ tần số và 46.03 Tỷ lệ mô-men xoắn.

Kiểm tra động cơ và cáp động cơ (bao gồm cả pha và kết nối tam giác / sao).

Kiểm tra lỗi chạm đất trong động cơ hoặc cáp động cơ bằng cách đo điện trở cách điện của động cơ và cáp động cơ.

Kiểm tra không có công tắc tơ nào đóng mở trong cáp động cơ.

Kiểm tra xem dữ liệu khởi động trong nhóm thông số 99 Motor data có tương ứng với bảng định mức động cơ không.

Kiểm tra để đảm bảo rằng không có tụ điện hiệu chỉnh hệ số công suất hoặc bộ hấp thụ xung điện trong cáp động cơ.

A2B3 Earth leakage Biến tần đã phát hiện mất cân bằng tải thường do lỗi nối đất trong động cơ hoặc cáp động cơ. Kiểm tra không có tụ điện hiệu chỉnh hệ số công suất hoặc bộ giảm xung điện trong cáp động cơ.

Kiểm tra lỗi chạm đất trong động cơ hoặc cáp động cơ bằng cách đo điện trở cách điện của động cơ và cáp động cơ.

A2B4 Short circuit Ngắn mạch động cơ. Kiểm tra động cơ và cáp động cơ để tìm lỗi cáp.

Kiểm tra động cơ và cáp động cơ (bao gồm cả pha và kết nối tam giác / sao).

Kiểm tra lỗi chạm đất trong động cơ hoặc cáp động cơ bằng cách đo điện trở cách điện của động cơ và cáp động cơ.

Kiểm tra xem không có tụ điện hiệu chỉnh hệ số công suất hoặc bộ hấp thụ xung điện trong cáp động cơ.

A2BA IGBT overload Mối nối IGBT quá mức với nhiệt độ trường hợp. Cảnh báo này bảo vệ (các) IGBT và có thể được kích hoạt bằng cách đoản mạch trong cáp động cơ. Kiểm tra cáp động cơ.

Kiểm tra điều kiện môi trường xung quanh.

Kiểm tra lưu lượng gió và hoạt động của quạt.

Kiểm tra các cánh tản nhiệt để tìm bụi.

Kiểm tra công suất động cơ so với công suất truyền động.

A3A1 DC link overvoltage Mạch trung gian điện áp DC quá cao (khi biến tần dừng). Kiểm tra cài đặt điện áp nguồn (tham số 95.01 Điện áp nguồn). Lưu ý rằng việc cài đặt sai thông số có thể khiến động cơ lao lên không kiểm soát được, hoặc có thể làm quá tải bộ hãm hoặc điện trở.

Kiểm tra điện áp cung cấp.

A3A2 DC link undervoltage Mạch trung gian điện áp DC quá thấp (khi biến tần dừng).
A3AA DC not charged Điện áp của mạch DC trung gian vẫn chưa tăng lên mức hoạt động.
A490 Incorrect temperature sensor setup Loại cảm biến không khớp Kiểm tra cài đặt của thông số nguồn nhiệt độ 35.11 và 35.21 so với 91.21 và 91.25.
A491 External temperature 1 Nhiệt độ đo được 1 đã vượt quá giới hạn cảnh báo. Kiểm tra giá trị của tham số 35.02 Measured temperature 1.

Kiểm tra việc làm mát động cơ (hoặc thiết bị khác có nhiệt độ đang được đo).

Kiểm tra giá trị của 35.13 Temperature 1 warning limit.

A492 External temperature 2 Nhiệt độ đo được 2 đã vượt quá giới hạn cảnh báo. Kiểm tra giá trị của tham số 35.03 Measured temperature 2.

Kiểm tra việc làm mát động cơ (hoặc thiết bị khác có nhiệt độ đang được đo).

Kiểm tra giá trị của 35.23 Temperature 2 warning limit.

A4A0 Control board temperature Nhiệt độ bảng điều khiển quá mức.

1 – Lỗi cảm biến.

Kiểm tra cảm biến và thay đổi bảng điều khiển.
A4A1 IGBT overtemperature Nhiệt độ IGBT quá mức cho phép. Kiểm tra điều kiện môi trường xung quanh.

Kiểm tra lưu lượng gió và hoạt động của quạt.

Kiểm tra các cánh tản nhiệt để tìm bụi.

Kiểm tra công suất động cơ so với công suất truyền động.

A4A9 Cooling Nhiệt độ mô-đun drive quá cao. Kiểm tra nhiệt độ môi trường xung quanh.

Kiểm tra luồng không khí làm mát mô-đun và hoạt động của quạt.

Kiểm tra bên trong tủ và bộ tản nhiệt của mô-đun xem có bám bụi không. Làm sạch bất cứ khi nào cần thiết.

A4B0 Excess temperature Nhiệt độ mô-đun bộ nguồn quá mức. Kiểm tra điều kiện môi trường xung quanh.

Kiểm tra lưu lượng gió và hoạt động của quạt.

Kiểm tra các cánh tản nhiệt để tìm bụi.

Kiểm tra công suất động cơ so với công suất truyền động.

A4B1 Excess temperature difference Chênh lệch nhiệt độ cao giữa các IGBT của các pha khác nhau. Kiểm tra hệ thống cáp động cơ.

Kiểm tra việc làm mát (các) mô-đun.

A4F6 IGBT temperature Nhiệt độ IGBT quá mức. Kiểm tra điều kiện môi trường xung quanh.

Kiểm tra lưu lượng gió và hoạt động của quạt.

Kiểm tra các cánh tản nhiệt để tìm bụi.

Kiểm tra công suất động cơ so với công suất truyền động.

A580 PU communication Lỗi giao tiếp giữa bộ điều khiển biến tần và bộ nguồn. Kiểm tra kết nối giữa bộ điều khiển biến tần và bộ nguồn và giá trị của tham số 95.04 Nguồn cung cấp bảng điều khiển.
A581 Fan Thiếu phản hồi của quạt làm mát. Kiểm tra hoạt động và kết nối của quạt.

Thay thế quạt nếu bị lỗi.

A582 Auxiliary fan missing Quạt làm mát phụ (được kết nối với đầu nối quạt trên bảng điều khiển) bị kẹt hoặc ngắt kết nối. Kiểm tra quạt phụ và kết nối.

Thay thế quạt bị lỗi.

Đảm bảo rằng nắp trước của biến tần được đặt đúng vị trí và được vặn chặt. 

0001 Thiếu 1 quạt phụ.
0002 Thiếu 2 quạt phụ.
A590 Drive HW initialization. Đang khởi tạo thiết lập phần cứng drive.

1 – Khởi tạo cài đặt CTNH lần đầu tiên.

A591 Drive HW initialization Khởi tạo phần cứng biến tần.
0000 Đang khởi tạo thiết lập phần cứng drive. Chờ thiết lập để khởi tạo.
0001 Khởi tạo cài đặt HW lần đầu tiên. Chờ thiết lập để khởi tạo.
A5A0 Safe torque off Programmable warning: 31.22 STO indication run/stop Chức năng tắt mô-men xoắn an toàn đang hoạt động, tức là (các) tín hiệu mạch an toàn được kết nối với đầu nối STO bị mất. Kiểm tra kết nối mạch an toàn.

Xem tham số 31.22 STO indication run/stop.

Kiểm tra giá trị của tham số 95.04 Control board supply.

A5EA Measurement circuit temperature Sự cố với phép đo nhiệt độ bên trong của biến tần. Vui lòng liên hệ với chúng tôi RITECH.
A5EB PU board powerfail Nguồn điện bộ cấp nguồn bị lỗi. Vui lòng liên hệ với chúng tôi RITECH.
A5ED Measurement circuit ADC Lỗi mạch đo lường. Vui lòng liên hệ với chúng tôi RITECH.
A5EE Measurement circuit DFF Lỗi mạch đo lường. Vui lòng liên hệ với chúng tôi RITECH.
A5EF PU state feedback Phản hồi trạng thái từ các pha đầu ra không khớp với tín hiệu điều khiển Vui lòng liên hệ với chúng tôi RITECH.
A5F0 Charging feedback Mất tín hiệu phản hồi từ sạc. Kiểm tra tín hiệu phản hồi đến từ hệ thống sạc.
A5F1 Redundant measurement Các phép đo trùng lặp vượt quá giới hạn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi RITECH.
A5F2 Overtemperature hw Nhiệt độ phần cứng quá cao. Vui lòng liên hệ với chúng tôi RITECH.
A682 Flash erase speed Bộ nhớ flash (trong bộ nhớ) đã bị xóa quá thường xuyên, làm ảnh hưởng đến tuổi thọ của bộ nhớ. Tránh buộc lưu tham số không cần thiết bằng tham số 96.07 hoặc ghi tham số theo chu kỳ.
A684 Power fail saving Cảnh báo lỗi tiết kiệm điện. Vui lòng liên hệ với chúng tôi RITECH.
A6A4 Motor nominal value Các thông số động cơ được đặt không chính xác. Kiểm tra lại thông số động cơ.
1 Tần số trượt quá nhỏ. Kiểm tra cài đặt của các thông số cấu hình động cơ trong nhóm 98 và 99.
2 Tốc độ đồng bộ và tốc độ danh định khác nhau quá nhiều.
3 Tốc độ danh nghĩa cao hơn tốc độ đồng bộ với 1 cặp cực.
4 Dòng điện danh định nằm ngoài giới hạn.
5 Điện áp danh định nằm ngoài giới hạn.
6 Công suất danh nghĩa cao hơn công suất biểu kiến.
7 Công suất danh nghĩa không phù hợp với tốc độ và mômen danh nghĩa.
A6A5 No motor data Các thông số trong nhóm 99 chưa được đặt. Kiểm tra xem tất cả các tham số bắt buộc trong nhóm 99 đã được đặt chưa.

Liên hệ hãng ABB.

A6A6 Voltage category unselected Danh mục điện áp chưa được xác định Đặt loại điện áp trong tham số 95.01 Supply voltage.
A6A7 System time not set Thời gian hệ thống không được đặt. Không thể sử dụng các chức năng hẹn giờ và ngày ghi lỗi không chính xác. Đặt giờ hệ thống theo cách thủ công hoặc kết nối bảng điều khiển với biến tần để đồng bộ hóa đồng hồ. Nếu bảng điều khiển cơ bản được sử dụng, hãy đồng bộ hóa đồng hồ thông qua EFB hoặc mô-đun fieldbus.

Đặt tham số 34.10 Timed functions enable to Disabled để tắt các chức năng hẹn giờ nếu chúng không được sử dụng.

A6B0 User lock is open Khoá người dùng đang mở Đóng khóa người dùng bằng cách nhập mã trong tham số 96.02 Pass code
A6B1 User pass code not confirmed Một mã vượt qua người dùng mới đã được nhập vào tham số 96.100 nhưng không được xác nhận trong 96.101. Xác nhận mã vượt qua mới bằng cách nhập mã tương tự vào 96.101. Để hủy, hãy đóng khóa người dùng mà không cần xác nhận mã mới.
A6D1 FBA A parameter conflict Biến tần không có chức năng do PLC yêu cầu hoặc chức năng được yêu cầu chưa được kích hoạt. Kiểm tra lập trình PLC.

Kiểm tra cài đặt của các nhóm thông số 50 Fieldbus adapter (FBA).

A6E5 AI parametrization Cài đặt phần cứng hiện tại / điện áp của đầu vào tương tự không tương ứng với cài đặt tham số. Điều chỉnh cài đặt phần cứng (trên bộ điều khiển biến tần) hoặc tham số 12.15 / 12.25.

Lưu ý: Cần phải khởi động lại thiết bị điều khiển (bằng cách bật nguồn hoặc thông qua tham số 96.08 Khởi động bo mạch điều khiển) để xác thực bất kỳ thay đổi nào trong cài đặt phần cứng.

A6E6 ULC configuration Lỗi cấu hình người dùng. Vui lòng liên hệ hãng ABB hoặc chúng tôi RITECH.
0000 Điểm tốc độ không nhất quán. Kiểm tra xem mỗi điểm tốc độ (tham số 37.11… 37.15) có giá trị cao hơn điểm trước đó không.
0002 Điểm thiếu tải trên điểm quá tải. Kiểm tra xem mỗi điểm quá tải (37.31… 37.35) có giá trị cao hơn điểm tải trọng tương ứng (37.21… 37.25).
0003 Điểm quá tải dưới điểm quá tải.
AFFE Override active Ghi đè cảnh báo đang hoạt động. Cảnh báo nhiều thông tin. Xem tham số 70.02 Cho phép ghi đè.
A780 Motor stall Programmable warning: 31.24 Stall function Động cơ đang hoạt động trong vùng ngừng trệ vì quá tải hoặc không đủ công suất động cơ. Kiểm tra tải động cơ và xếp hạng truyền động.

Kiểm tra các thông số chức năng sự cố.

A783 Motor overload Dòng động cơ quá cao. Kiểm tra động cơ bị quá tải Điều chỉnh các thông số được sử dụng cho chức năng quá tải của động cơ. (35.51… 35.53, 35.55, 35.56)
A791 Brake resistor Lỗi điện trở phanh. Kiểm tra điện trở phanh.
A792 Brake resistor wiring Điện trở phanh ngắn mạch hoặc lỗi trong bộ hãm phanh. Kiểm tra bộ hãm phanh và kết nối điện trở phanh.

Đảm bảo điện trở phanh không bị hỏng.

A793 BR excess emperature Nhiệt độ điện trở phanh đã vượt quá giới hạn cảnh báo được xác định bởi tham số 43.12 Brake resistor warning limit. Dừng biến tần. Để điện trở nguội bớt.

Kiểm tra cài đặt chức năng bảo vệ quá tải điện trở (nhóm tham số 43 Bộ hãm phanh).

Kiểm tra cài đặt giới hạn cảnh báo, thông số 43.12 Brake resistor warning limit.

Kiểm tra xem điện trở đã được đo kích thước chính xác chưa.

Kiểm tra xem chu kỳ phanh có đáp ứng các giới hạn cho phép hay không.

A794 BR data Dữ liệu về điện trở phanh chưa được đưa ra. Kiểm tra lại các tham số 43.08… 43.10 có chính xác không.
0000 0001 Giá trị điện trở quá thấp. Kiểm tra giá trị 43.10
0000 0002 Không cho trước hằng số thời gian nhiệt. Kiểm tra giá trị 43.08
0000 0003 Công suất liên tục tối đa không được cung cấp. Kiểm tra giá trị 43.09
A79C BC IGBT excess temperature Nhiệt độ IGBT của bộ hãm phanh đã vượt quá giới hạn cảnh báo bên trong. Kiểm tra nhiệt độ môi trường xung quanh quá mức.

Kiểm tra lỗi quạt làm mát.

Kiểm tra các vật cản trong luồng không khí.

Kiểm tra việc ghi kích thước và làm mát tủ.

Kiểm tra cài đặt chức năng bảo vệ quá tải điện trở (xem tham số 43.06…43.10).

Kiểm tra giá trị điện trở tối thiểu cho phép đối với dao cắt đang được sử dụng.

Kiểm tra xem chu kỳ phanh có đáp ứng các giới hạn cho phép hay không.

Kiểm tra để đảm bảo điện áp AC nguồn cung cấp cho biến tần không quá mức.

A7AB Built in/Extension I/O configuration failure I / O tích hợp trong / mô-đun mở rộng không được kết nối với thiết bị đúng cách. Đảm bảo rằng mô-đun I / O tích hợp / mở rộng được kết nối với thiết bị.
A7AC I/O Module internal error Dữ liệu hiệu chuẩn không được lưu trữ trong mô-đun I / O. Tín hiệu tương tự không hoạt động với độ chính xác đầy đủ. Thay thế mô-đun I / O.
A7A1 Mechanical brake closing failed Cảnh báo kiểm soát phanh cơ. Kiểm tra kết nối phanh cơ.

Kiểm tra cài đặt phanh cơ trong nhóm thông số 44 Mechanical brake control.

Kiểm tra xem tín hiệu báo có khớp với trạng thái thực tế của phanh không.

A7A2 Mechanical brake opening failed Tình trạng báo phanh cơ không như mong muốn trong quá trình mở phanh. Kiểm tra kết nối phanh cơ.

Kiểm tra cài đặt phanh cơ trong nhóm thông số 44 Mechanical brake control.

Kiểm tra xem tín hiệu báo có khớp với trạng thái thực tế của phanh không.

A7A5 Mechanical brake opening not allowed Không thể đáp ứng các điều kiện mở của phanh cơ khí. Kiểm tra kết nối phanh cơ.

Kiểm tra cài đặt phanh cơ trong nhóm thông số 44 Mechanical brake control.

Kiểm tra xem tín hiệu báo có khớp với trạng thái thực tế của phanh không.

A7C1 FBA A communication Programmable warning: 50.02 FBA A comm loss func Giao tiếp tuần hoàn giữa biến tần và mô-đun bộ điều hợp bus trường A hoặc giữa PLC và mô-đun bộ điều hợp bus trường A bị mất. Kiểm tra trạng thái truyền thông fieldbus.

Xem tài liệu người dùng về giao diện fieldbus.

Kiểm tra cài đặt của các nhóm thông số s 50 Fieldbus adapter (FBA), 51 FBA A settings, 52 FBA A data in và 53 FBA A data out.

Kiểm tra kết nối cáp.

Kiểm tra xem bậc thầy giao tiếp có thể giao tiếp hay không.

A7CE EFB comm loss Programmable warning: 58.14 Communication loss action Ngắt kết nối trong giao tiếp fieldbus (EFB) được nhúng. Kiểm tra trạng thái của fieldbus master (trực tuyến / ngoại tuyến / lỗi, v.v.).

Kiểm tra kết nối cáp với các đầu cuối EIA-485 / X5 29, 30 và 31 trên thiết bị điều khiển.

A7EE Panel loss Programmable warning: 49.05 Communication loss action Bảng điều khiển hoặc công cụ PC được chọn làm vị trí điều khiển hoạt động cho biến tần đã ngừng giao tiếp. Kiểm tra công cụ PC hoặc kết nối bảng điều khiển.

Kiểm tra đầu nối bảng điều khiển.

Kiểm tra nền tảng lắp nếu đang được sử dụng.

Ngắt kết nối và kết nối lại bảng điều khiển.

A88F Cooling fan Đã vượt quá giới hạn hẹn giờ bảo trì. Cân nhắc việc thay quạt làm mát.

Xem tham số 05.04 Fan on-time counter hiển thị thời gian chạy quạt làm mát.

A8A0 AI supervision  Tín hiệu tương tự vượt quá giới hạn. Kiểm tra mức tín hiệu, dây đầu vào và các giới hạn đã xác định.
A8A1 RO life warning Rơ le đã thay đổi trạng thái nhiều hơn số lần khuyến nghị. hay đổi thiết bị điều khiển hoặc ngừng sử dụng đầu ra rơle.
0001 Đầu ra rơ le 1 Thay đổi thiết bị điều khiển hoặc ngừng sử dụng đầu ra rơle 1.
0002 Đầu ra rơ le 2 Thay đổi thiết bị điều khiển hoặc ngừng sử dụng đầu ra rơle 2.
003 Đầu ra rơ le 3 Thay đổi thiết bị điều khiển hoặc ngừng sử dụng đầu ra rơle 3.
A8A2 RO toggle warning Đầu ra rơle thay đổi trạng thái nhanh hơn so với khuyến nghị, ví dụ: nếu một tín hiệu tần số thay đổi nhanh được kết nối với nó. Tuổi thọ của rơle sẽ sớm bị vượt quá Thay thế tín hiệu được kết nối với nguồn đầu ra rơle bằng một tín hiệu ít thay đổi hơn.
001 Đầu ra rơ le 1. Chọn một tín hiệu khác với tham số 10.24 RO1 source.
002 Đầu ra rơ le 2. Chọn một tín hiệu khác với tham số 10.27 RO2 source.
003 Đầu ra rơ le 3. Chọn một tín hiệu khác với tham số 10.30 RO3 source.
A8B0 Signal supervision 1 (Editable message text) Programmable warning: 32.06 Supervision 1 action Cảnh báo được tạo bởi chức năng giám sát tín hiệu 1. Kiểm tra nguồn của cảnh báo (32.07 Supervision 1 signal).
A8B1 Signal supervision 2 (Editable message text) Programmable warning: 32.16 Supervision 2 action Cảnh báo được tạo bởi chức năng giám sát tín hiệu 2. Kiểm tra nguồn của cảnh báo (32.17 Supervision 2 signal).
A8B2 Signal supervision 3 (Editable message text) Programmable warning: 32.26 Supervision 3 action Cảnh báo được tạo ra bởi chức năng giám sát tín hiệu 3. Kiểm tra nguồn của cảnh báo xem tham số 32.27 Supervision 3 signal.
A8B3 Signal supervision 4 (Editable message text) Programmable warning: 32.36 Supervision 4 action Cảnh báo được tạo ra bởi chức năng giám sát tín hiệu 4. Kiểm tra nguồn của cảnh báo xem tham số 32.37 Supervision 4 signal.
A8B4 Signal supervision 5 (Editable message text) Programmable warning: 32.46 Supervision 5 action Cảnh báo được tạo ra bởi chức năng giám sát tín hiệu 5. Kiểm tra nguồn của cảnh báo xem tham số 32.47 Supervision 5 signal.
A8B5 Signal supervision 6 (Editable message text) Programmable warning: 32.56 Supervision 6 action Cảnh báo được tạo ra bởi chức năng giám sát tín hiệu 6. Kiểm tra nguồn của cảnh báo xem tham số 32.57 Supervision 6 signal.
A8B6 Current limit Dòng điện thực tế của động cơ vượt quá giới hạn được xác định trong tham số 30.17 Dòng điện tối đa. Giảm tải động cơ. Kiểm tra xem có bị kẹt hoặc đơ trong động cơ không.
A8BE ULC overload warning  Tín hiệu được chọn đã vượt quá tín hiệu quá tải của người dùng. Xem tham số 37.03 ULC overload actions.
001 Quá tải xảy ra giữa điểm tốc độ 37.11 ULC speed table point 1 and 37.12 ULC speed table point 2. Kiểm tra tải.
002 Quá tải xảy ra giữa điểm tốc độ 37.12 ULC speed table point 2 and 37.13 ULC speed table point 3. Kiểm tra tải.
003 Quá tải xảy ra giữa điểm tốc độ 37.13 ULC speed table point 3 and 37.14 ULC speed table point 4. Kiểm tra tải.
004 Quá tải xảy ra giữa điểm tốc độ 37.14 ULC speed table point 4 and 37.15 ULC speed table point 5. Kiểm tra tải.
A8BF ULC underload warning Đường cong tải của người dùng: Tín hiệu đã quá dài dưới đường cong tải trọng. Xem tham số 37.04 ULC underload actions.
001 Quá tải xảy ra giữa điểm tốc độ 37.11 ULC speed table point 1 and 37.12 ULC speed table point 2. Kiểm tra tải.
002 Quá tải xảy ra giữa điểm tốc độ 37.12 ULC speed table point 2 and 37.13 ULC speed table point 3. Kiểm tra tải.
003 Quá tải xảy ra giữa điểm tốc độ 37.13 ULC speed table point 3 and 37.14 ULC speed table point 4. Kiểm tra tải.
004 Quá tải xảy ra giữa điểm tốc độ 37.14 ULC speed table point 4 and 37.15 ULC speed table point 5. Kiểm tra tải.
A8C0 ULC invalid speed table Đường cong tải của người dùng: Các điểm trục X (tốc độ) không hợp lệ. Kiểm tra xem các điểm đáp ứng các điều kiện. Xem thông số 37.11 ULC speed table point 1.
A8C5 ULC invalid underload table Đường cong tải của người dùng: Các điểm của đường cong tải dưới không hợp lệ. Kiểm tra xem các điểm đáp ứng các điều kiện. Xem thông số 37.21 ULC underload point 1.
A8C6 ULC invalid overload table Đường cong tải của người dùng: Các điểm của đường cong quá tải không hợp lệ. Kiểm tra xem các điểm đáp ứng các điều kiện. Xem thông số 37.31 ULC overload point 1.
A981 External warning 1 (Editable message text) Programmable warning: 31.01 External event 1 source 31.02 External event 1 type Lỗi ở thiết bị bên ngoài 1. Kiểm tra thiết bị bên ngoài.

Kiểm tra cài đặt thông số 31.01 External event 1 source.

A982 External warning 2 (Editable message text) Programmable warning: 31.03 External event 2 source 31.04 External event 2 type Lỗi ở thiết bị bên ngoài 2. Kiểm tra thiết bị bên ngoài.

Kiểm tra cài đặt thông số 31.03 External event 2 source.

A983 External warning 3 (Editable message text) Programmable warning: 31.05 External event 3 source 31.06 External event 3 type Lỗi ở thiết bị bên ngoài 3. Kiểm tra thiết bị bên ngoài.

Kiểm tra cài đặt thông số 31.05 External event 3 source.

A984 External warning 4 (Editable message text) Programmable warning: 31.07 External event 4 source 31.08 External event 4 type Lỗi ở thiết bị bên ngoài 4. Kiểm tra thiết bị bên ngoài.

Kiểm tra cài đặt thông số 31.07 External event 4 source.

A985 External warning 5 (Editable message text) Programmable warning: 31.09 External event 5 source 31.10 External event 5 type Lỗi ở thiết bị bên ngoài 5. Kiểm tra thiết bị bên ngoài.

Kiểm tra cài đặt thông số 31.09 External event 5 source.

A991 Safe motor temperature Bạn đã định cấu hình phần bắt đầu trước phần trước. Định cấu hình các phần với ngày bắt đầu tăng dần, xem thông số 34.60 Season 1 start date…34.63 Season 4 start date.
AF88 Season configuration warning Bạn đã định cấu hình phần bắt đầu trước phần trước. Định cấu hình các phần với ngày bắt đầu tăng dần, xem các thông số 34.60 Season 1 start date…34.63 Season 4 start date.
AF90 Speed controller autotuning Quy trình tự động dò tìm bộ điều khiển tốc độ không hoàn tất thành công.
0000 Biến tần đã bị dừng trước khi quá trình chạy tự động kết thúc. Lặp lại autotune cho đến khi thành công.
0001 Biến tần đã được khởi động nhưng chưa sẵn sàng để làm theo lệnh autotune. Đảm bảo các điều kiện tiên quyết của quá trình chạy autotune được đáp ứng. Xem phần Before activating the autotune routine.
0002 Không thể đạt được tham chiếu mô-men xoắn cần thiết trước khi biến tần đạt tốc độ tối đa. Giảm bước mô-men xoắn (tham số 25.38) hoặc tăng bước tốc độ (25.39).
0003 Động cơ không thể tăng / giảm tốc đến tốc độ tối đa / tối thiểu. Tăng bước mô-men xoắn (tham số 25.38) hoặc giảm bước tốc độ (25.39).
0005 Động cơ không thể giảm tốc với mô-men xoắn tự động hoàn toàn. Giảm bước mô-men xoắn (tham số 25.38) hoặc bước tốc độ (25.39).
AFAA Autoreset Một lỗi sắp được tự động thiết lập lại. Cảnh báo nhiều thông tin. Xem cài đặt trong nhóm thông số 31 Fault functions.
AFE1 Emergency stop (off2) Biến tần đã nhận được lệnh dừng khẩn cấp (tắt chọn chế độ 2). Kiểm tra xem nó có an toàn để tiếp tục hoạt động hay không. Sau đó đưa nút nhấn dừng khẩn cấp về vị trí bình thường. Khởi động lại biến tần.

Nếu dừng khẩn cấp không chủ ý, hãy kiểm tra nguồn được chọn theo tham số 21.05 Emergency stop source.

AFE2 Emergency stop (off1 or off3) Biến tần đã nhận được lệnh dừng khẩn cấp (chọn chế độ tắt 1 hoặc tắt 3).
AFE9 Start delay Độ trễ khởi động đang hoạt động và biến tần sẽ khởi động động cơ sau độ trễ xác định trước. Cảnh báo nhiều thông tin. Xem thông số 21.22 Start delay.
AFF5 Override new start required Chức năng Tắt mô-men xoắn an toàn đã hoạt động và đã được đặt lại trong khi Ghi đè. Cần có tín hiệu khởi động mới để khởi động lại biến tần.
AFF8 Motor heating active Quá trình gia nhiệt trước đang được thực hiện Cảnh báo nhiều thông tin. Chế độ làm nóng trước động cơ đang hoạt động. Dòng điện được chỉ định bởi tham số 21.16 Dòng điện làm nóng trước đang được truyền qua động cơ
AFEB Run enable missing Không nhận được tín hiệu cho phép chạy. Kiểm tra cài đặt thông số 20.12 Run enable 1 source.

Bật tín hiệu (ví dụ: trong Fieldbus Control Word) hoặc kiểm tra dây của nguồn đã chọn.

AFEC External power signal missing 95.04 Nguồn cung cấp bảng điều khiển được đặt thành Bên ngoài 24V nhưng không có điện áp nào được kết nối với thiết bị điều khiển. Kiểm tra nguồn điện 24 V DC bên ngoài cho thiết bị điều khiển hoặc thay đổi cài đặt của tham số 95.04.
AFED Enable to rotate Không nhận được tín hiệu quay vòng trong khoảng thời gian trễ cố định 120 s. Bật tín hiệu xoay (ví dụ: trong đầu vào kỹ thuật số).

Kiểm tra cài đặt của (và nguồn được chọn bởi) tham số 20.22 Enable to rotate.

AFF6 Identification run Chạy ID động cơ sẽ xảy ra vào lần bắt đầu tiếp theo.
B5F6 Identification run Đã hoàn tất chạy ID động cơ thành công.
B5A0 STO event Programmable event: 31.22 STO indication run/stop Chức năng tắt mô-men xoắn an toàn đang hoạt động, tức là. (các) tín hiệu mạch an toàn được kết nối với đầu nối STO bị mất. Kiểm tra kết nối mạch an toàn xem thêm tham số 31.22 STO indication run/stop.
D501 No more available PFC motors Không thể khởi động thêm động cơ PFC vì chúng có thể được khóa vào nhau hoặc ở chế độ Hand. Kiểm tra để đảm bảo không có động cơ PFC được khóa liên động, xem các thông số: 76.81… 76.84.

Nếu tất cả các động cơ đang được sử dụng, hệ thống PFC không đủ kích thước để xử lý nhu cầu.

D502 All motors interlocked Tất cả các động cơ trong hệ thống PFC đều được khóa lồng vào nhau. Kiểm tra xem không có động cơ PFC nào được khóa lồng vào nhau hay không, xem các thông số 76.81… 76.84.
D503 VSD controlled PFC motor interlocked Động cơ kết nối với biến tần được khóa liên động (không khả dụng). Động cơ kết nối với biến tần được khóa liên động và do đó không thể khởi động được.

Tháo khóa liên động tương ứng để khởi động động cơ PFC được điều khiển bằng biến tần. Xem các thông số 76,81… 76.84

FA90 STO diagnostics failure Phần mềm không hoạt động bình thường Khởi động lại thiết bị điều khiển.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.