Bảng mã cảnh báo biến tần ABB ACS 380

Bảng mã cảnh báo biến tần ACS 380

Mã cảnh báo Mô tả Nguyên nhân Cách khắc phục
64FF Fault reset Lỗi đã được đặt lại từ bảng điều khiển. Liên hệ với chúng tôi RITECH
A2B1 Overcurrent Dòng điện đầu ra đã vượt quá giới hạn lỗi bên trong.

Ngoài tình huống quá dòng thực tế, cảnh báo này cũng có thể do lỗi nối đất hoặc mất pha nguồn cung cấp.

Kiểm tra tải động cơ.

Kiểm tra thời gian tăng tốc trong nhóm tham số 23 Speed reference ramp (điều khiển tốc độ), 26 Torque reference chain (điều khiển mô-men xoắn) hoặc 28 Frequency reference chain (điều khiển tần số). Đồng thời kiểm tra các thông số 46.01 Tỷ lệ tốc độ, 46.02 Tỷ lệ tần số và 46.03 Tỷ lệ mô-men xoắn.

Kiểm tra động cơ và cáp động cơ (bao gồm cả pha và kết nối tam giác / sao).

Kiểm tra lỗi chạm đất trong động cơ hoặc cáp động cơ bằng cách đo điện trở cách điện của động cơ và cáp động cơ.

Kiểm tra không có công tắc tơ nào đóng mở trong cáp động cơ.

Kiểm tra xem dữ liệu khởi động trong nhóm thông số 99 Motor data có tương ứng với bảng định mức động cơ không.

Kiểm tra để đảm bảo rằng không có tụ điện hiệu chỉnh hệ số công suất hoặc bộ hấp thụ xung điện trong cáp động cơ.

A2B3 Earth leakage Biến tần đã phát hiện mất cân bằng tải thường do lỗi nối đất trong động cơ hoặc cáp động cơ. Kiểm tra không có tụ điện hiệu chỉnh hệ số công suất hoặc bộ giảm xung điện trong cáp động cơ.

Kiểm tra lỗi chạm đất trong động cơ hoặc cáp động cơ bằng cách đo điện trở cách điện của động cơ và cáp động cơ.

A2B4 Short circuit Ngắn mạch động cơ. Kiểm tra động cơ và cáp động cơ để tìm lỗi cáp.

Kiểm tra động cơ và cáp động cơ (bao gồm cả pha và kết nối tam giác / sao).

Kiểm tra lỗi chạm đất trong động cơ hoặc cáp động cơ bằng cách đo điện trở cách điện của động cơ và cáp động cơ.

Kiểm tra xem không có tụ điện hiệu chỉnh hệ số công suất hoặc bộ hấp thụ xung điện trong cáp động cơ.

A2BA IGBT overload Mối nối IGBT quá mức với nhiệt độ trường hợp. Cảnh báo này bảo vệ (các) IGBT và có thể được kích hoạt bằng cách đoản mạch trong cáp động cơ. Kiểm tra cáp động cơ.

Kiểm tra điều kiện môi trường xung quanh.

Kiểm tra lưu lượng gió và hoạt động của quạt.

Kiểm tra các cánh tản nhiệt để tìm bụi.

Kiểm tra công suất động cơ so với công suất truyền động.

A3A1 DC link overvoltage Mạch trung gian điện áp DC quá cao (khi biến tần dừng). Kiểm tra cài đặt điện áp nguồn (tham số 95.01 Điện áp nguồn). Lưu ý rằng việc cài đặt sai thông số có thể khiến động cơ lao lên không kiểm soát được, hoặc có thể làm quá tải bộ hãm hoặc điện trở.

Kiểm tra điện áp cung cấp.

A3A2 DC link undervoltage Mạch trung gian điện áp DC quá thấp (khi biến tần dừng).
A3AA DC not charged Điện áp của mạch DC trung gian vẫn chưa tăng lên mức hoạt động.
A490 Incorrect temperature sensor setup Loại cảm biến không khớp. Kiểm tra cài đặt của thông số nguồn nhiệt độ 35.11 và 35.21.
A491 External temperature 1 Nhiệt độ đo được 1 đã vượt quá giới hạn cảnh báo. Kiểm tra giá trị của tham số 35.02 Measured temperature 1.

Kiểm tra việc làm mát động cơ (hoặc thiết bị khác có nhiệt độ đang được đo).

Kiểm tra giá trị của 35.13 Temperature 1 warning limit.

A492 External temperature 2 Nhiệt độ đo được 2 đã vượt quá giới hạn cảnh báo. Kiểm tra giá trị của tham số 35.03 Measured temperature 2.

Kiểm tra việc làm mát động cơ (hoặc thiết bị khác có nhiệt độ đang được đo).

Kiểm tra giá trị của 35.23 Temperature 2 warning limit.

A4A1 IGBT overtemperature Nhiệt độ IGBT quá mức cho phép. Kiểm tra điều kiện môi trường xung quanh.

Kiểm tra lưu lượng gió và hoạt động của quạt.

Kiểm tra các cánh tản nhiệt để tìm bụi.

Kiểm tra công suất động cơ so với công suất truyền động.

A4A9 Cooling Nhiệt độ mô-đun drive quá cao. Kiểm tra nhiệt độ môi trường xung quanh.

Kiểm tra luồng không khí làm mát mô-đun và hoạt động của quạt.

Kiểm tra bên trong tủ và bộ tản nhiệt của mô-đun xem có bám bụi không. Làm sạch bất cứ khi nào cần thiết.

A4B0 Excess temperature Nhiệt độ mô-đun bộ nguồn quá mức. Kiểm tra điều kiện môi trường xung quanh.

Kiểm tra lưu lượng gió và hoạt động của quạt.

Kiểm tra các cánh tản nhiệt để tìm bụi.

Kiểm tra công suất động cơ so với công suất truyền động.

A4B1 Excess temperature difference Chênh lệch nhiệt độ cao giữa các IGBT của các pha khác nhau. Kiểm tra hệ thống cáp động cơ.

Kiểm tra việc làm mát (các) mô-đun.

A4F6 IGBT temperature Nhiệt độ IGBT quá mức. Kiểm tra điều kiện môi trường xung quanh.

Kiểm tra lưu lượng gió và hoạt động của quạt.

Kiểm tra các cánh tản nhiệt để tìm bụi.

Kiểm tra công suất động cơ so với công suất truyền động.

A580 PU communication Đã phát hiện lỗi giao tiếp giữa bộ điều khiển biến tần và bộ nguồn. Kiểm tra các kết nối giữa bộ điều khiển biến tần và bộ nguồn.

Kiểm tra giá trị của tham số 95.04 Control board supply.

A591 Drive HW initialization Khởi tạo phần cứng drive. Kiểm tra quạt phụ và kết nối.

Thay thế quạt bị lỗi.

Đảm bảo rằng nắp trước của biến tần được đặt đúng vị trí và được vặn chặt. 

0000 Đang khởi tạo thiết lập phần cứng drive. Chờ thiết lập để khởi tạo.
0001 Khởi tạo cài đặt HW lần đầu tiên. Chờ thiết lập để khởi tạo.
A5A0 Safe torque off Programmable warning: 31.22 STO indication run/stop Chức năng tắt mô-men xoắn an toàn đang hoạt động, tức là (các) tín hiệu mạch an toàn được kết nối với đầu nối STO bị mất. Kiểm tra kết nối mạch an toàn.

Xem tham số 31.22 STO indication run/stop.

Kiểm tra giá trị của tham số 95.04 Control board supply.

A5EA Measurement circuit temperature Sự cố với phép đo nhiệt độ bên trong của biến tần. Liên hệ hãng ABB.
A5EB PU board powerfail Nguồn điện bộ cấp nguồn bị lỗi. Liên hệ hãng ABB.
A5EC PU communication internal Đã phát hiện lỗi giao tiếp giữa bộ điều khiển biến tần và bộ nguồn. Kiểm tra các kết nối giữa bộ điều khiển biến tần và bộ nguồn.
A5ED Measurement circuit ADC Lỗi mạch đo lường. Liên hệ hãng ABB.
A5EE Measurement circuit DFF Lỗi mạch đo lường. Liên hệ hãng ABB.
A5EF PU state feedback Phản hồi trạng thái từ các pha đầu ra không khớp với tín hiệu điều khiển Liên hệ hãng ABB
A5F0 Charging feedback Mất tín hiệu phản hồi từ sạc. Kiểm tra tín hiệu phản hồi đến từ hệ thống sạc.
A686 Checksum mismatch Programmable warning: 96.54 Checksum action Tổng kiểm tra tham số được tính toán không khớp với bất kỳ tổng kiểm tra tham chiếu đã bật nào. Kiểm tra để đảm bảo rằng tất cả các tổng kiểm tra (tham chiếu) được phê duyệt cần thiết (96.71… 96.72) đã được bật trong tham số 96.55 Checksum control word.

Kiểm tra cấu hình tham số.

A687 Checksum configuration Một hành động đã được xác định cho sự không khớp của tổng kiểm tra tham số nhưng tính năng này chưa được định cấu hình. Vui lòng liên hệ với chúng tôi RITECH.
A6A4 Motor nominal value Các thông số động cơ được đặt không chính xác. Kiểm tra lại thông số động cơ.
0001 Tần số trượt quá nhỏ. Kiểm tra cài đặt của các thông số cấu hình động cơ trong nhóm 98 và 99.
0002 Tốc độ đồng bộ và tốc độ danh định khác nhau quá nhiều.
0003 Tốc độ danh nghĩa cao hơn tốc độ đồng bộ với 1 cặp cực.
0004 Dòng điện danh định nằm ngoài giới hạn.
0005 Điện áp danh định nằm ngoài giới hạn.
0006 Công suất danh nghĩa cao hơn công suất biểu kiến.
0007 Công suất danh nghĩa không phù hợp với tốc độ và mômen danh nghĩa.
A6A5 No motor data Các thông số trong nhóm 99 chưa được đặt. Kiểm tra xem tất cả các tham số bắt buộc trong nhóm 99 đã được đặt chưa.

Liên hệ hãng ABB.

A6A6 Voltage category unselected Danh mục điện áp chưa được xác định Đặt loại điện áp trong tham số 95.01 Supply voltage.
A6A7 System time not set Thời gian hệ thống không được đặt. Không thể sử dụng các chức năng hẹn giờ và ngày ghi lỗi không chính xác. Đặt giờ hệ thống theo cách thủ công hoặc kết nối bảng điều khiển với biến tần để đồng bộ hóa đồng hồ. Nếu bảng điều khiển cơ bản được sử dụng, hãy đồng bộ hóa đồng hồ thông qua EFB hoặc mô-đun fieldbus.

Đặt tham số 34.10 Timed functions enable to Disabled để tắt các chức năng hẹn giờ nếu chúng không được sử dụng.

A6B0 User lock is open Khoá người dùng đang mở Đóng khóa người dùng bằng cách nhập mã trong tham số 96.02 Pass code
A6D1 FBA A parameter conflict Biến tần không có chức năng do PLC yêu cầu hoặc chức năng được yêu cầu chưa được kích hoạt. Kiểm tra lập trình PLC.

Kiểm tra cài đặt của các nhóm thông số 50 Fieldbus adapter (FBA).

A6E5 AI parametrization Cài đặt phần cứng hiện tại / điện áp của đầu vào tương tự không tương ứng với cài đặt tham số. Điều chỉnh cài đặt phần cứng (trên bộ điều khiển biến tần) hoặc tham số 12.15 / 12.25.

Lưu ý: Cần phải khởi động lại thiết bị điều khiển (bằng cách bật nguồn hoặc thông qua tham số 96.08 Khởi động bo mạch điều khiển) để xác thực bất kỳ thay đổi nào trong cài đặt phần cứng.

A6E6 ULC configuration Lỗi cấu hình người dùng. Vui lòng liên hệ hãng ABB hoặc chúng tôi RITECH.
0000 Điểm tốc độ không nhất quán. Kiểm tra xem mỗi điểm tốc độ (tham số 37.11… 37.15) có giá trị cao hơn điểm trước đó không.
0001 Điểm tần số không nhất quán. Kiểm tra xem mỗi điểm tần số (37.20… 37.16) có giá trị cao hơn điểm trước đó không.
0002 Điểm thiếu tải trên điểm quá tải. Kiểm tra xem mỗi điểm quá tải (37.31… 37.35) có giá trị cao hơn điểm tải trọng tương ứng (37.21… 37.25).
0003 Điểm quá tải dưới điểm quá tải.
A780 Motor stall Programmable warning: 31.24 Stall function Động cơ đang hoạt động trong vùng ngừng trệ vì quá tải hoặc không đủ công suất động cơ. Kiểm tra tải động cơ và xếp hạng truyền động.

Kiểm tra các thông số chức năng sự cố.

A783 Motor overload Dòng động cơ quá cao. Kiểm tra động cơ và máy móc nối với động cơ xem có bị quá tải không.

Điều chỉnh các thông số được sử dụng cho chức năng quá tải của động cơ (35.51… 35.53) và 35.55… 35.56

A784 Motor disconnect Tất cả ba pha đầu ra đều bị ngắt kết nối khỏi động cơ. Kiểm tra xem thông số 95.26 có cho phép sử dụng công tắc ngắt động cơ hay không. Nếu không, hãy kiểm tra những điều sau:

• Tất cả các công tắc giữa biến tần và động cơ được đóng lại.

• Tất cả các dây cáp giữa biến tần và động cơ đều được kết nối và chắc chắn.

Nếu không có sự cố nào được phát hiện và đầu ra biến tần thực sự được kết nối với động cơ, hãy liên hệ với chúng tôi RITECH.

A791 Brake resistor Điện trở phanh bị hỏng hoặc không được kết nối. Kiểm tra xem điện trở phanh đã được kết nối chưa.

Kiểm tra tình trạng của điện trở phanh.

A793 BR excess emperature Nhiệt độ điện trở phanh đã vượt quá giới hạn cảnh báo được xác định bởi tham số 43.12 Brake resistor warning limit. Dừng biến tần. Để điện trở nguội bớt.

Kiểm tra cài đặt chức năng bảo vệ quá tải điện trở (nhóm tham số 43 Bộ hãm phanh).

Kiểm tra cài đặt giới hạn cảnh báo, thông số 43.12 Brake resistor warning limit.

Kiểm tra xem điện trở đã được đo kích thước chính xác chưa.

Kiểm tra xem chu kỳ phanh có đáp ứng các giới hạn cho phép hay không.

A794 BR data Dữ liệu về điện trở phanh chưa được đưa ra. Kiểm tra cài đặt dữ liệu điện trở (thông số 43.08… 43.10).
A79C BC IGBT excess temperature Nhiệt độ IGBT của bộ hãm phanh đã vượt quá giới hạn cảnh báo bên trong. Kiểm tra nhiệt độ môi trường xung quanh quá mức.

Kiểm tra lỗi quạt làm mát.

Kiểm tra các vật cản trong luồng không khí.

Kiểm tra việc ghi kích thước và làm mát tủ.

Kiểm tra cài đặt chức năng bảo vệ quá tải điện trở (xem tham số 43.06…43.10).

Kiểm tra giá trị điện trở tối thiểu cho phép đối với dao cắt đang được sử dụng.

Kiểm tra xem chu kỳ phanh có đáp ứng các giới hạn cho phép hay không.

Kiểm tra để đảm bảo điện áp AC nguồn cung cấp cho biến tần không quá mức.

A7A1 Mechanical brake closing failed Cảnh báo kiểm soát phanh cơ. Kiểm tra kết nối phanh cơ.

Kiểm tra cài đặt phanh cơ khí trong nhóm thông số 44 Điều khiển phanh cơ khí.

Kiểm tra xem tín hiệu báo có khớp với trạng thái thực của phanh không.

A7A5 Mechanical brake opening not allowed Không thể đáp ứng các điều kiện mở của phanh cơ (ví dụ: phanh đã được ngăn không cho mở bởi tham số 44.11) Kiểm tra kết nối phanh cơ.

Kiểm tra cài đặt phanh cơ khí trong nhóm thông số 44 Điều khiển phanh cơ khí.

Kiểm tra xem tín hiệu báo có khớp với trạng thái thực của phanh không.

A7AB Extension I/O configuration failure Mô-đun loại C đã cài đặt không giống như được định cấu hình. Đảm bảo rằng mô-đun I / O được kết nối với thiết bị và không có tham số nào được kết nối với các tham số I / O không có.

Đảm bảo rằng các tùy chọn được cài đặt thực tế khớp với giá trị của các tham số 07.35 (Drive configuration), 07.36 (Drive configuration 2) và 15.01 (Extension module type).

A7AC I/O module internal error Dữ liệu hiệu chuẩn không được lưu trữ trong mô-đun IO.

Tín hiệu tương tự không hoạt động với độ chính xác đầy đủ.

Thay thế mô-đun IO.
A7B0 Motor speed feedback Programmable warning: 90.45 Motor feedback fault Phản hồi tốc độ động cơ không thành công và biến tần tiếp tục hoạt động với điều khiển vòng lặp mở. Kiểm tra cài đặt của các thông số theo nhóm 90 Feedback selection, 91 Encoder module settings and 92 Encoder 1 configuration.

Kiểm tra cài đặt bộ mã hóa.

A7C1 FBA A communication Programmable warning: 50.02 FBA A comm loss func Giao tiếp tuần hoàn giữa biến tần và mô-đun bộ điều hợp bus trường A hoặc giữa PLC và mô-đun bộ điều hợp bus trường A bị mất. Kiểm tra trạng thái truyền thông fieldbus.

Xem tài liệu người dùng về giao diện fieldbus.

Kiểm tra cài đặt của các nhóm thông số s 50 Fieldbus adapter (FBA), 51 FBA A settings, 52 FBA A data in và 53 FBA A data out.

Kiểm tra kết nối cáp.

Kiểm tra xem bậc thầy giao tiếp có thể giao tiếp hay không.

A7CE EFB comm loss Programmable warning: 58.14 Communication loss action Ngắt kết nối trong giao tiếp fieldbus (EFB) được nhúng. Kiểm tra trạng thái của fieldbus master (trực tuyến / ngoại tuyến / lỗi, v.v.).

Kiểm tra kết nối cáp với các đầu cuối EIA-485 / X5 29, 30 và 31 trên thiết bị điều khiển.

A7E1 Encoder Programmable warning: 90.45 Motor feedback fault Lỗi encoder.
0001 Lỗi cáp. Kiểm tra kết nối cáp bộ mã hóa.

Nếu bộ mã hóa đã hoạt động trước đó, hãy kiểm tra bộ mã hóa, cáp bộ mã hóa và mô-đun giao diện bộ mã hóa xem có bị hư hỏng không.

A7EE Panel loss Programmable warning: 49.05 Communication loss action Bảng điều khiển hoặc công cụ PC được chọn làm vị trí điều khiển hoạt động cho biến tần đã ngừng giao tiếp. Kiểm tra công cụ PC hoặc kết nối bảng điều khiển.

Kiểm tra đầu nối bảng điều khiển.

Kiểm tra nền tảng lắp nếu đang được sử dụng.

Ngắt kết nối và kết nối lại bảng điều khiển.

A8A0 AI supervision Programmable warning: 12.03 AI supervision function Tín hiệu tương tự nằm ngoài giới hạn được chỉ định cho đầu vào tương tự. Kiểm tra mức tín hiệu ở đầu vào tương tự.

Kiểm tra hệ thống dây điện được kết nối với đầu vào.

Kiểm tra giới hạn tối thiểu và tối đa của đầu vào trong nhóm tham số 12 Standard AI.

A8A1 RO life warning Rơ le đã thay đổi trạng thái nhiều hơn số lần khuyến nghị. Thay đổi bảng điều khiển hoặc ngừng sử dụng đầu ra rơle.
0001 Đầu ra rơ le 1 Thay đổi bảng điều khiển hoặc ngừng sử dụng đầu ra rơle 1.
A8A2 RO toggle warning Đầu ra rơle thay đổi trạng thái nhanh hơn so với khuyến nghị, ví dụ: nếu một tín hiệu tần số thay đổi nhanh được kết nối với nó. Tuổi thọ của rơle sẽ sớm bị vượt quá Thay thế tín hiệu được kết nối với nguồn đầu ra rơle bằng một tín hiệu ít thay đổi hơn.
001 Đầu ra rơ le 1. Chọn một tín hiệu khác với tham số 10.24 RO1 source.
A8B0 ABB Signal supervision 1  Cảnh báo được tạo bởi chức năng giám sát tín hiệu. Kiểm tra nguồn của cảnh báo (32.07 Supervision 1 signal).
A8B1 ABB Signal supervision 2 Cảnh báo được tạo bởi chức năng giám sát tín hiệu. Kiểm tra nguồn của cảnh báo (32.17 Supervision 2 signal).
A8B2 ABB Signal supervision 3 (Editable message text) Programmable warning: 32.26 Supervision 3 action Cảnh báo được tạo ra bởi chức năng giám sát tín hiệu. Kiểm tra nguồn của cảnh báo xem tham số 32.27 Supervision 3 signal.
A8B3 ABB Signal supervision 4 (Editable message text) Programmable warning: 32.36 Supervision 4 action Cảnh báo được tạo ra bởi chức năng giám sát tín hiệu. Kiểm tra nguồn của cảnh báo xem tham số 32.37 Supervision 4 signal.
A8B4 ABB Signal supervision 5 (Editable message text) Programmable warning: 32.46 Supervision 5 action Cảnh báo được tạo ra bởi chức năng giám sát tín hiệu. Kiểm tra nguồn của cảnh báo xem tham số 32.47 Supervision 5 signal.
A8B5 ABB Signal supervision 6 (Editable message text) Programmable warning: 32.56 Supervision 6 action Cảnh báo được tạo ra bởi chức năng giám sát tín hiệu. Kiểm tra nguồn của cảnh báo xem tham số 32.57 Supervision 6 signal.
A8C0 ULC invalid speed table Đường cong tải của người dùng: Các điểm trục X (tốc độ) không hợp lệ. Kiểm tra xem các điểm đáp ứng các điều kiện.

Xem tham số 37.11 ULC speed table point 1.

A8C1 ULC overload warning Đường cong tải của người dùng: Tín hiệu quá dài trên đường cong quá tải. Xem tham số 37.03 ULC overload actions.
A8C4 ULC underload warning Đường cong tải của người dùng: Tín hiệu đã quá dài dưới đường cong tải trọng. Xem tham số 37.04 ULC underload actions.
A8C5 ULC invalid underload table Đường cong tải của người dùng: Các điểm của đường cong tải dưới không hợp lệ. Kiểm tra xem các điểm đáp ứng các điều kiện.

Xem tham số 37.21 ULC underload point 1.

A8C6 ULC invalid overload table Đường cong tải của người dùng: Các điểm của đường cong quá tải không hợp lệ. Kiểm tra xem các điểm đáp ứng các điều kiện.

Xem tham số 37.31 ULC overload point 1.

A8C8 ULC invalid frequency table Đường cong tải của người dùng: Các điểm (tần suất) trục X không hợp lệ. Kiểm tra xem các điểm đáp ứng các điều kiện. – 500.0 Hz <37.16 <37.17 <37.18 <37.19 <37.20 <500.0 Hz. Xem tham số 37.16 ULC frequency table point 1.
A981 External warning 1 (Editable message text) Programmable warning: 31.01 External event 1 source 31.02 External event 1 type Lỗi ở thiết bị bên ngoài 1. Kiểm tra thiết bị bên ngoài.

Kiểm tra cài đặt thông số 31.01 External event 1 source.

A982 External warning 2 (Editable message text) Programmable warning: 31.03 External event 2 source 31.04 External event 2 type Lỗi ở thiết bị bên ngoài 2. Kiểm tra thiết bị bên ngoài.

Kiểm tra cài đặt thông số 31.03 External event 2 source.

A983 External warning 3 (Editable message text) Programmable warning: 31.05 External event 3 source 31.06 External event 3 type Lỗi ở thiết bị bên ngoài 3. Kiểm tra thiết bị bên ngoài.

Kiểm tra cài đặt thông số 31.05 External event 3 source.

A984 External warning 4 (Editable message text) Programmable warning: 31.07 External event 4 source 31.08 External event 4 type Lỗi ở thiết bị bên ngoài 4. Kiểm tra thiết bị bên ngoài.

Kiểm tra cài đặt thông số 31.07 External event 4 source.

A985 External warning 5 (Editable message text) Programmable warning: 31.09 External event 5 source 31.10 External event 5 type Lỗi ở thiết bị bên ngoài 5. Kiểm tra thiết bị bên ngoài.

Kiểm tra cài đặt thông số 31.09 External event 5 source.

AF88 Season configuration warning Bạn đã định cấu hình phần bắt đầu trước phần trước. Định cấu hình các phần với ngày bắt đầu tăng dần, xem các thông số 34.60 Season 1 start date…34.63 Season 4 start date.
AF90 Speed controller autotuning Quá trình autotune đã bị gián đoạn.
0000 Biến tần đã bị dừng trước khi quá trình chạy tự động kết thúc. Lặp lại autotune cho đến khi thành công.
0001 Biến tần đã được khởi động nhưng chưa sẵn sàng để làm theo lệnh autotune. Đảm bảo các điều kiện tiên quyết của quá trình chạy autotune được đáp ứng. Xem phần Trước khi kích hoạt quy trình autotune.
0002 Không thể đạt được tham chiếu mô-men xoắn cần thiết trước khi biến tần đạt tốc độ tối đa. Giảm bước mô-men xoắn (tham số 25.38 hoặc tăng bước tốc độ
0003 Động cơ không thể tăng / giảm tốc đến tốc độ tối đa / tối thiểu. Tăng bước mô-men xoắn (tham số 25.38) hoặc giảm bước tốc độ.
0005 Động cơ không thể giảm tốc với mô-men xoắn tự động hoàn toàn. Giảm bước mô-men xoắn (tham số 25.38) hoặc bước tốc độ
AFAA Autoreset Một lỗi sắp được tự động thiết lập lại. Cảnh báo nhiều thông tin. Xem cài đặt trong nhóm thông số 31 Fault functions.
AFE1 Emergency stop (off2) Biến tần đã nhận được lệnh dừng khẩn cấp (tắt chọn chế độ 2). Kiểm tra xem nó có an toàn để tiếp tục hoạt động hay không. Sau đó đưa nút nhấn dừng khẩn cấp về vị trí bình thường. Khởi động lại biến tần.

Nếu dừng khẩn cấp không chủ ý, hãy kiểm tra nguồn được chọn theo tham số 21.05 Emergency stop source.

AFE2 Emergency stop (off1 or off3) Biến tần đã nhận được lệnh dừng khẩn cấp (chọn chế độ tắt 1 hoặc tắt 3).
AFEA Enable start signal missing (Editable message text) Không nhận được tín hiệu khởi động cho phép. Kiểm tra cài đặt của (và nguồn được chọn bởi) tham số 20.19 Bật tín hiệu khởi động
AFE9 Start delay Độ trễ khởi động đang hoạt động và biến tần sẽ khởi động động cơ sau độ trễ xác định trước. Cảnh báo nhiều thông tin. Xem thông số 21.22 Start delay.
AFEB Run enable missing Không nhận được tín hiệu cho phép chạy. Kiểm tra cài đặt thông số 20.12 Run enable 1 source.

Bật tín hiệu (ví dụ: trong Fieldbus Control Word) hoặc kiểm tra dây của nguồn đã chọn.

AFEC Thiếu tín hiệu nguồn bên ngoài Tham số 95.04 Nguồn cung cấp bảng điều khiển được đặt thành Bên ngoài 24V nhưng không có điện áp nào được kết nối với thiết bị điều khiển. Kiểm tra nguồn điện 24 V DC bên ngoài cho thiết bị điều khiển hoặc thay đổi cài đặt của tham số 95.04.
AFED Enable to rotate Không nhận được tín hiệu quay vòng trong khoảng thời gian trễ cố định 240 s. Bật tín hiệu xoay (ví dụ: trong đầu vào kỹ thuật số).

Kiểm tra cài đặt của (và nguồn được chọn bởi) tham số 20.22 Enable to rotate.

AFF6 Identification run Chạy ID động cơ sẽ xảy ra vào lần bắt đầu tiếp theo.
AFF7 Autophasing Tự động chia sẻ sẽ xảy ra ở lần bắt đầu tiếp theo.
B5A0 STO event Programmable event: 31.22 STO indication run/stop Chức năng tắt mô-men xoắn an toàn đang hoạt động, tức là. (các) tín hiệu mạch an toàn được kết nối với đầu nối STO bị mất. Kiểm tra kết nối mạch an toàn xem thêm tham số 31.22 STO indication run/stop.
B686 Checksum mismatch Programmable event: 96.54 Checksum action Tổng kiểm tra tham số được tính toán không khớp với bất kỳ tổng kiểm tra tham chiếu đã bật nào. Xem phần A686 Checksum mismatch.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.