Bảng mã cảnh báo biến tần ABB ACS 350

Mã cảnh báo hiển thị trên màn hình Cảnh báo Nguyên nhân Cách khắc phục
2001 Quá dòng Bộ điều khiển giới hạn dòng điện đầu ra đang hoạt động. Kiểm tra tải động cơ.

Kiểm tra thời gian tăng tốc (2202 và 2205).

Kiểm tra động cơ và cáp động cơ (bao gồm cả phân kỳ).

Kiểm tra điều kiện môi trường xung quanh. Khả năng chịu tải giảm nếu nhiệt độ môi trường xung quanh vị trí lắp đặt vượt quá 40 ° C.

2002 Quá áp Bộ điều khiển quá áp DC đang hoạt động. Kiểm tra thời gian giảm tốc (2203 và 2206).

Kiểm tra đường dây điện đầu vào xem có quá áp tĩnh hoặc quá áp không.

2003 Điện áp thấp Bộ điều khiển điện áp DC đang hoạt động. Kiểm tra nguồn điện đầu vào.
2004 DIRLOCK Không được phép thay đổi hướng quay động cơ. Kiểm tra thông số 1003 cài đặt DIRECTION.
2005 IO COMM Kết nối Fieldbus bị ngắt. Kiểm tra trạng thái truyền thông fieldbus.

Kiểm tra cài đặt thông số chức năng lỗi.

Kiểm tra kết nối.

2006 AI1 LOSS Tín hiệu AI1 đầu vào tương tự đã giảm xuống dưới giới hạn được xác định bởi tham số 3021 AI1 FAULT LIMIT. Kiểm tra cài đặt thông số chức năng lỗi.

Kiểm tra mức tín hiệu điều khiển tương tự thích hợp.

Kiểm tra kết nối.

2007 AI2 LOSS Tín hiệu AI2 đầu vào tương tự đã giảm xuống dưới giới hạn được xác định bởi tham số 3022 AI2 FAULT LIMIT. Kiểm tra cài đặt thông số chức năng lỗi.

Kiểm tra mức tín hiệu điều khiển tương tự thích hợp.

Kiểm tra kết nối.

2008 PANEL LOSS Bảng điều khiển hoạt động cho biến tần đã ngừng giao tiếp. Kiểm tra kết nối bảng điều khiển.

Kiểm tra các thông số chức năng sự cố.

Kiểm tra đầu nối bảng điều khiển.

Trang bị lại bảng điều khiển trong nền tảng lắp đặt.

Nếu biến tần ở chế độ điều khiển bên ngoài (REM) và được đặt để chấp nhận khởi động / dừng, lệnh hướng hoặc tham chiếu thông qua bảng điều khiển: Kiểm tra nhóm 10 cài đặt START / STOP / DIR và 11 REFERENCE SELECT.

2009 Quá nhiệt Nhiệt độ IGBT của biến tần quá cao. Giới hạn báo động là 120 ° C. Kiểm tra điều kiện môi trường xung quanh.

Kiểm tra lưu lượng gió và hoạt động của quạt.

Kiểm tra công suất động cơ so với công suất đơn vị.

2010 Quá nhiệt motor Nhiệt độ động cơ quá cao (hoặc dường như quá cao) do tải quá nhiều, động cơ không đủ công suất, làm mát không đủ hoặc dữ liệu khởi động không chính xác.

Nhiệt độ động cơ đo được đã vượt quá giới hạn cảnh báo được thiết lập bởi tham số 3503 ALARM LIMIT.

Kiểm tra tải và làm mát.

Kiểm tra dữ liệu khởi động.

Kiểm tra các thông số chức năng sự cố.

Kiểm tra giá trị của giới hạn báo động.

Kiểm tra xem số lượng cảm biến thực tế có tương ứng với giá trị được thiết lập theo tham số không (LOẠI CẢM BIẾN 3501).

Để động cơ nguội đi. Đảm bảo làm mát động cơ thích hợp: Kiểm tra quạt làm mát, làm sạch bề mặt làm mát, v.v.

2011 UNDERLOAD Tải động cơ quá thấp. Kiểm tra sự cố trong thiết bị dẫn động.

Kiểm tra các thông số chức năng sự cố.

Kiểm tra công suất động cơ so với công suất đơn vị.

2012 MOTOR STALL Động cơ đang hoạt động trong vùng ngừng trệ do quá tải hoặc không đủ công suất động cơ. Kiểm tra tải động cơ và xếp hạng truyền động.

Kiểm tra các thông số chức năng sự cố.

2013 AUTORESET Báo động đặt lại tự động. Kiểm tra nhóm thông số 31 cài đặt TỰ ĐỘNG ĐẶT LẠI.
2018 PID SLEEP Chức năng ngủ đã vào chế độ ngủ. Xem các nhóm tham số 40 BỘ QUY TRÌNH PID 1 … 41 Bộ PID QUY TRÌNH 2.
2019 ID RUN Chạy Nhận dạng Động cơ đang bật. Báo động này thuộc về quy trình khởi động bình thường. Chờ cho đến khi biến tần cho biết rằng quá trình nhận dạng động cơ đã hoàn tất.
2021 START ENABLE 1 MISSING Tín hiệu nhận bị lỗi 1. Kiểm tra tham số 1608 START ENABLE 1 cài đặt.

Kiểm tra các kết nối đầu vào kỹ thuật số.

Kiểm tra cài đặt giao tiếp fieldbus.

2022 START ENABLE 2 MISSING Tín hiệu nhận bị lỗi 2. Kiểm tra thông số 1609 START ENABLE 2 cài đặt.

Kiểm tra các kết nối đầu vào kỹ thuật số.

Kiểm tra cài đặt giao tiếp fieldbus.

2023 Dừng khẩn cấp Biến tần đã nhận được lệnh dừng khẩn cấp và dừng theo thời gian được xác định bởi tham số 2208 EMER DEC TIME. Kiểm tra xem nó có an toàn để tiếp tục hoạt động hay không.

Đưa nút nhấn dừng khẩn cấp về vị trí bình thường.

2024 ENCODER ERR Lỗi giao tiếp giữa bộ mã hóa xung và mô-đun giao diện bộ mã hóa xung hoặc giữa mô-đun và biến tần. Kiểm tra bộ mã hóa xung và hệ thống dây điện, mô-đun giao diện bộ mã hóa xung và hệ thống dây và nhóm tham số của nó 50 Cài đặt ENCODER.
2025 FIRST START Từ tính nhận dạng động cơ đang bật. Báo động này thuộc về quy trình khởi động bình thường. Chờ cho đến khi biến tần cho biết rằng quá trình nhận dạng động cơ đã hoàn tất.
2026 Mất pha đầu vào Điện áp một chiều dao động do thiếu pha đường dây nguồn đầu vào hoặc cầu chì bị cháy.

Báo động được tạo ra khi điện áp DC vượt quá 14% điện áp DC danh định

Kiểm tra cầu chì đường dây điện đầu vào.

Kiểm tra sự mất cân bằng nguồn điện đầu vào.

Kiểm tra các thông số chức năng sự cố.

5001 Biến tần không phản hồi. Kiểm tra kết nối bảng điều khiển.
5002 Hồ sơ giao tiếp không tương thích. Liên hệ hãng ABB.
5010 Tệp sao lưu thông số bảng điều khiển bị hỏng. Thử tải lên thông số lại.

Thử tải xuống thông số lại.

5011 Biến tần được điều khiển từ một nguồn khác. Thay đổi điều khiển biến tần sang chế độ điều khiển cục bộ.
5012 Hướng quay bị khoá. Cho phép thay đổi hướng. Xem thông số 1003 DIRECTION.
5013 Điều khiển bảng điều khiển bị tắt vì tính năng ức chế bắt đầu đang hoạt động. Hủy kích hoạt bắt đầu ức chế và thử lại. Xem tham số 2108 START INHIBIT.
5014 Điều khiển bảng điều khiển bị vô hiệu hóa do lỗi biến tần. Reset lỗi biến tần và thử lại.
5015 Điều khiển bảng điều khiển bị tắt vì khóa chế độ điều khiển cục bộ đang hoạt động. Tắt khóa chế độ điều khiển cục bộ và thử lại.

Xem tham số 1606 LOCAL LOCK.

5018 Giá trị mặc định của tham số không được tìm thấy. Liên hệ hãng ABB.
5019 Việc ghi giá trị tham số khác 0 bị cấm. Chỉ cho phép thiết lập lại tham số.
5020 Tham số hoặc nhóm tham số không tồn tại hoặc giá trị tham số không nhất quán. Liên hệ hãng ABB.
5021 ham số hoặc nhóm tham số bị ẩn. Liên hệ hãng ABB.
5022 Tham số được bảo vệ ghi. Giá trị tham số là chỉ đọc và không thể thay đổi.
5023 Không được phép thay đổi thông số khi biến tần đang chạy. Dừng biến tần và thay đổi thông số.
5024 Biến tần đang thực thi tác vụ. Chờ cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành.
5025 Phần mềm đang được tải lên hoặc tải xuống. Chờ cho đến khi tải lên / tải xuống hoàn tất.
5026 Giá trị bằng hoặc dưới giới hạn tối thiểu. Liên hệ hãng ABB.
5027 Giá trị bằng hoặc trên giới hạn tối đa. Liên hệ hãng ABB.
5028 Giá trị không hợp lệ. Liên hệ hãng ABB.
5029 Bộ nhớ chưa sẵn sàng. Thử lại.
5030 Yêu cầu không hợp lệ. Liên hệ hãng ABB.
5031 Biến tần chưa sẵn sàng hoạt động, ví dụ: do điện áp DC thấp. Kiểm tra nguồn điện đầu vào.
5032 Parameter lỗi. Liên hệ hãng ABB.
5040 Lỗi tải thông số. Tập hợp tham số đã chọn không có trong tệp sao lưu tham số hiện tại. Thực hiện chức năng tải lên trước khi tải xuống.
5041 Tập tin sao lưu tham số không vừa với bộ nhớ. Liên hệ hãng ABB.
5042 Lỗi tải thông số. Tập hợp tham số đã chọn không có trong tệp sao lưu tham số hiện tại. Thực hiện chức năng tải lên trước khi tải xuống.
5043 No start inhibit
5044 Lỗi khôi phục tệp sao lưu tham số. Kiểm tra xem tệp có tương thích với biến tần không.
5050 Đã hủy tải lên thông số. Thử tải lên thông số lại.
5051 File lỗi. Liên hệ hãng ABB.
5052 Tải lên thông số không thành công. Thử tải lên thông số lại.
5060 Đã hủy tải xuống thông số. Thử tải xuống thông số lại.
5062 Tải xuống thông số không thành công. Thử tải xuống thông số lại.
5070 Bảng điều khiển lỗi ghi bộ nhớ sao lưu. Liên hệ hãng ABB.
5071 Bảng điều khiển lỗi đọc bộ nhớ sao lưu. Liên hệ hãng ABB.
5080 Hoạt động không được phép vì biến tần không ở chế độ điều khiển cục bộ. Chuyển sang chế độ kiểm soát cục bộ.
5081 Hoạt động không được phép vì lỗi hoạt động. Kiểm tra nguyên nhân lỗi và đặt lại lỗi.
5082 Thao tác không được phép vì đã bật chế độ ghi đè.
5083 Thao tác không được phép vì khóa tham số đang bật. Kiểm tra thông số 1602 cài đặt KHÓA THÔNG SỐ
5084 Thao tác không được phép vì biến tần đang thực hiện tác vụ. Chờ cho đến khi tác vụ hoàn thành và thử lại.
5085 hoặc 5086 Tải xuống thông số từ nguồn đến biến tần đích không thành công. Kiểm tra xem loại biến tần nguồn và biến tần đích có giống nhau không, tức là ACS350. Xem nhãn chỉ định loại biến tần.
5087, 5092 Tải xuống thông số từ nguồn đến ổ đĩa đích không thành công do các bộ thông số không tương thích. Kiểm tra xem thông tin ổ đĩa nguồn và ổ đĩa đích có giống nhau không. Xem các thông số trong nhóm 33 THÔNG TIN.
5088 Thao tác không thành công do lỗi bộ nhớ biến tần. Liên hệ hãng ABB.
5089 Tải xuống không thành công do lỗi CRC. Liên hệ hãng ABB.
5090 Tải xuống không thành công do lỗi xử lý dữ liệu. Liên hệ hãng ABB.
5091 Thao tác không thành công do lỗi tham số. Liên hệ hãng ABB.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.