Bảng mã cảnh báo biến tần ABB ACS 150

 

Mã hiển thị trên mà hình Cảnh báo Nguyên nhân Biện pháp khắc phục
A2001 Quá dòng Bộ điều khiển giới hạn dòng điện đầu ra đang hoạt động. Kiểm tra tải động cơ.

Kiểm tra thời gian tăng tốc (thông số 2202 ACCELER TIME 1 và 2205 ACCELER TIME 2).

Kiểm tra động cơ và cáp động cơ.

Kiểm tra điều kiện môi trường xung quanh. Khả năng chịu tải giảm nếu nhiệt độ môi trường xung quanh vị trí lắp đặt vượt quá 40 ° C.

A2002 Quá áp Bộ điều khiển quá áp DC đang hoạt động. Kiểm tra thời gian giảm tốc (tham số 2203 DECELER TIME 1 và 2206 DECELER TIME 2).

Kiểm tra đường dây điện đầu vào xem có quá áp tĩnh hoặc quá áp không.

A2003 Điện áp thấp Bộ điều khiển điện áp thấp DC đang hoạt động. Kiểm tra nguồn đầu vào.
A2004 DIRLOCK Không được phép thay đổi hướng. Kiểm tra cài đặt thông số 1003 DIRECTION.
A2006 AI1 LOSS Tín hiệu AI1 đầu vào tương tự đã giảm xuống dưới giới hạn được xác định bởi tham số 3021 AI1 FAULT LIMIT. Kiểm tra cài đặt thông số chức năng lỗi.

Kiểm tra mức tín hiệu điều khiển tương tự thích hợp.

Kiểm tra kết nối.

A2009 DEVICE OVERTEMP Nhiệt độ IGBT quá cao. Giới hạn báo động là 120 ° C Kiểm tra điều kiện môi trường xung quanh.

Kiểm tra lưu lượng gió và hoạt động của quạt.

Kiểm tra công suất động cơ so với công suất truyền động.

A2010 Quá nhiệt motor

(chức năng lỗi có thể lập trình, các thông số

3005 … 3009)

Nhiệt độ động cơ quá cao (hoặc dường như quá cao) do tải quá nhiều, động cơ không đủ công suất, làm mát không đủ hoặc dữ liệu khởi động không chính xác. Kiểm tra xếp hạng động cơ, tải và làm mát.

Kiểm tra dữ liệu khởi động.

Kiểm tra cài đặt thông số chức năng lỗi.

Để động cơ nguội đi. Đảm bảo làm mát động cơ thích hợp: Kiểm tra quạt làm mát, làm sạch bề mặt làm mát, v.v.

A2011 UNDERLOAD

(chức năng lỗi có thể lập trình, tham số 3013 … 3015)

Tải động cơ quá thấp, ví dụ, do cơ chế nhả trong thiết bị dẫn động. Kiểm tra sự cố trong thiết bị dẫn động.

Kiểm tra cài đặt thông số chức năng lỗi.

Kiểm tra công suất động cơ so với công suất truyền động.

A2012 MOTOR STALL

(chức năng lỗi có thể lập trình, các thông số 3010 … 3012)

Động cơ đang hoạt động trong vùng ngừng hoạt động, ví dụ như do tải quá mức hoặc động cơ không đủ công suất. Kiểm tra tải động cơ và xếp hạng truyền động.

Kiểm tra cài đặt thông số chức năng lỗi.

A2013 AUTORESET Báo động đặt lại tự động. Kiểm tra nhóm thông số 31 Cài đặt TỰ ĐỘNG ĐẶT LẠI.
A2017 OFF BUTTON Lệnh dừng biến tần đã được đưa ra từ bảng điều khiển khi khóa điều khiển cục bộ đang hoạt động. Tắt khóa chế độ điều khiển cục bộ bằng tham số 1606 LOCAL LOCK và thử lại.
A2018 PID SLEEP Chức năng ngủ đã chuyển sang chế độ ngủ Xem nhóm tham số 40 PROCESS PID SET 1.
A2023 Dừng khẩn cấp Driver đã nhận được lệnh dừng khẩn cấp và đường dốc để dừng theo thời gian dốc được xác định bởi tham số 2208 EMERG DEC TIME Kiểm tra xem nó có an toàn để tiếp tục hoạt động hay không.

Đưa nút nhấn dừng khẩn cấp về vị trí bình thường.

A2026 Mất pha đầu vào

(chức năng lỗi có thể lập trình, tham số 3016 SUPPLY PHASE)

Mạch trung gian Điện áp một chiều dao động do thiếu pha đường dây nguồn đầu vào hoặc cầu chì bị cháy.

Báo động được tạo ra khi gợn sóng điện áp DC vượt quá 14% điện áp DC danh định.

Kiểm tra cầu chì đường dây điện đầu vào.

Kiểm tra sự mất cân bằng nguồn điện đầu vào.

Kiểm tra cài đặt thông số chức năng lỗi.

A5011 Biến tần được điều khiển từ một nguồn khác Thay đổi điều khiển biến tần thành chế độ điều khiển cục bộ.
A5012 Hướng quay bị khóa. Cho phép thay đổi hướng. Xem thông số 1003 DIRECTION.
A5013 Điều khiển bảng điều khiển bị tắt vì tính năng ức chế bắt đầu đang hoạt động. Bắt đầu từ bảng điều khiển là không thể. Đặt lại lệnh dừng khẩn cấp hoặc xóa lệnh dừng 3 dây trước khi bắt đầu từ bảng điều khiển.

Xem phần macro 3 dây và các tham số 1001 EXT1 COMMANDS, 1002 EXT2 COMMANDS và 2109 EMERG STOP SEL

A5014 Điều khiển bảng điều khiển bị vô hiệu hóa do lỗi driver. Đặt lại lỗi driver và thử lại.
A5015 Điều khiển bảng điều khiển bị tắt vì khóa chế độ điều khiển cục bộ đang hoạt động. Tắt khóa chế độ điều khiển cục bộ và thử lại. Xem tham số 1606 LOCAL LOCK.
A5019 Việc ghi giá trị tham số khác 0 bị cấm Chỉ cho phép thiết lập lại thông số
A5022 Tham số được bảo vệ ghi. Giá trị tham số là chỉ đọc và không thể thay đổi.
A5023 Không được phép thay đổi thông số khi biến tần đang chạy. Dừng biến tần và thay đổi giá trị thông số.
A5024 Biến tần đang thực thi tác vụ. Chờ cho đến khi nhiệm vụ được hoàn thành.
A5026 Giá trị bằng hoặc dưới giới hạn tối thiểu. Liên hệ với hãng ABB.
A5027 Giá trị bằng hoặc trên giới hạn tối đa. Liên hệ với hãng ABB.
A5028 Giá trị không hợp lệ. Liên hệ với hãng ABB.
A5029 Bộ nhớ chưa sẵn sàng. Thử lại.
A5030 Yêu cầu không hợp lệ. Liên hệ với hãng ABB.
A5031 Biến tần chưa sẵn sàng hoạt động do điện áp DC thấp. Kiểm tra nguồn đầu vào.
A5032 Lỗi parameter. Liên hệ với hãng ABB.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.